waterval


Eigenschappen

Voorkeurslabelwaterval
DefinitieNatuurlijke of kunstmatige waterstroom die recht naar beneden stort om een hoogteverschil te overbruggen.
Synoniemwatervallen
Toelichting op definitieBron: AquaRO.


Een waterval is een punt in een rivier of beek waar water over een verticale daling of een reeks steile dalingen stroomt. Het betreft een geologische formatie die ontstaat doordat water stroomt over een gesteentelaag die harder, en daardoor erosiebestendiger, is dan een daaronder liggende laag. Als de bovenlaag door het water wordt doorbroken ontstaat een plotseling hoogteverschil. De meeste watervallen zijn het resultaat van het uitslijpen van een rivierbedding gedurende vele jaren. Meestal is de ondergrond een behoorlijk harde steensoort met daaronder een zachtere. Het over de rand stortende water zal de zachtere onderlaag onder de harde laag wegslijpen. De harde bovenlaag zal veel langzamer afbreken. Hierdoor blijft steeds een scherpe rand bestaan die zich echter langzaam stroomopwaarts verplaatst. (Wikipedia)

Een plaats waar het water van een rivier of beekje van een bepaalde hoogte of helling naar beneden stroomt.
Kunstmatige watervallen worden aangetroffen in tuinen en parken; zij worden dan vaak cascade genoemd.

Een natuurlijke waterval ontstaat op plaatsen waar verschillend gesteente in de ondergrond aan elkaar grenst, waardoor bij hoogteverschil door uitschuring een waterval ontstaat. In Nederland komen geen natuurlijke watervallen voor. De meeste zijn aangelegd als deel van een tuin of park. Ook de ‘grootste natuurlijke waterval’ van Nederland (bij Beekbergen op de Veluwe) is aangelegd: het gaat hier om een (/) spreng die in 1869 is gegraven om water aan te voeren voor het Apeldoorns Kanaal en die op één punt via een waterval een hoogteverschil van zo’n 15 meter overbrugt. Daarnaast wordt de naam waterval soms gegeven aan resten van verdwenen watermolens, op plekken waar het water uit de beek over de molenstuw heenstroomt. (CHT thesaurus)
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-11e1339d-5807-4aa9-a39f-61102e2d67ff, https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterval, https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/e1f20274-0fdf-4b15-9109-a0099b9ddc71
Afbeelding van500px-Waterfall_formation_nl.png

Schema van de geleidelijke verplaatsing van een waterval.

cascade

cascade

Waterval, Krimml, Oostenrijk.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
watervalBreder
watervalBron van
watervalDeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
straal (Begrip)Deel vanwaterval
cascade (Begrip)Gerelateerdwaterval
Rdf.jpg