akkerland


Eigenschappen

Voorkeurslabelakkerland
DefinitieTerrein voor de verbouw van gewassen.
Synoniemakker, akkers, akkerlanden
Toelichting op definitieEen akker, akkerland of bouwland is een landschapselement met bewerkte grond waarop cultuurgewassen zoals graan, aardappelen of suikerbieten worden verbouwd. Het woord akker is verwant aan het Latijnse "ager". Het Latijnse woord voor landbouwer is "agricola" een samenstelling van "ager(akker) en "colo" (bebouwen/bewerken).

Een akker kan begrensd worden door andere landschapselementen zoals percelen akkerland, sloten, wegen of afrasteringen. Afrasteringen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld palen met ijzerdraad of prikkeldraad, heggen of houtwallen.

In gebieden met intensieve landbouw waar de meeste overige landschapselementen zijn verwijderd, kunnen van de akkerranden een faunarand gemaakt worden om wilde planten en zo ook de insecten en vogels een betere kans te geven om te overleven.
Exacte overeenkomsthttp://ont.cbnl.org/cb/def/CB01175, https://nl.wikipedia.org/wiki/Akker_(landbouw)
Afbeelding van390px-6272.Ezinge.Suttum.Hardeweer.Feerwerd_Trekker_Landbouw_ploeg_ploegen.jpg
Het ploegen van een akker.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
akkerlandBreder
akkerlandBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
akkerrand (Begrip)Deel vanakkerland
teeltvrije zone (Begrip)Gerelateerdakkerland
waterkanon (Begrip)Gerelateerdakkerland
Rdf.jpg