akkerrand


Eigenschappen

Voorkeurslabelakkerrand
DefinitieEen akkerrand is de rand van een akker (een stuk omgewerkte grond waarop gewassen worden geteeld).
Synoniemakkerranden, akkerrandstrook, akkerrandstroken
Toelichting op definitieAkkerranden zijn volgens het waterschap Hunze en Aa's drie, zes of negen meter brede stroken begroeid met planten die een akker omzomen.


Deze breedte is afgeleid van de werkende breedte van landbouwmachines en blijkt in de praktijk een juiste maat te zijn voor een natuurlijke omlijsting. Akkerranden leiden tot reductie van drift en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.

Een akkerrand is primair gericht op reductie van gewasbeschermingsmiddelen (en nutriënten) naar het oppervlaktewater.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Akkerrand, https://www.hunzeenaas.nl/waterschap-gaat-door-met-cofinanciering-akkerranden/
Afbeelding vanakkerrand


akkerrand

akkerrand

akkerrand

akkerrand

Akkerrand
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
akkerrandBreder
akkerrandBron van
akkerrandDeel van
akkerrandGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
faunarand (Begrip)Brederakkerrand
Rdf.jpgWaarom akkerranden?
Bloemrijke akkerranden zijn niet alleen mooi, ze dienen ergens toe. Een akkerrand zorgt voor meer natuurlijke plaagbestrijders, zodat er minder gespoten hoeft te worden. De uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen in het naastliggende water wordt daarmee verminderd. Een akkerrand is dus in het voordeel voor de landbouwer én draagt bij aan een betere waterkwaliteit.

Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer.
De akkerranden komen voort uit het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer. Hierin hebben waterschappen, provincies, het Rijk en de EU zich uitgesproken vóór de inzet van akkerranden voor een betere waterkwaliteit. De organisatie hiervan gebeurt via de collectieven. Dit zijn de organisaties Agrarische Natuur Oost-Groningen(ANOG), Collectief Midden Groningen (CMG) en Agrarische Natuur Drenthe (AND). (bron: Hunze en Aa's)