akkerrand

Eigenschappen

VoorkeurslabelakkerrandEen akkerrand is de rand van een akker (een stuk omgewerkte grond waarop gewassen worden geteeld). Akkerranden zijn drie, zes of negen meter brede stroken begroeid met planten die een akker omzomen.
DefinitieEen akkerrandEen akkerrand is de rand van een akker (een stuk omgewerkte grond waarop gewassen worden geteeld). Akkerranden zijn drie, zes of negen meter brede stroken begroeid met planten die een akker omzomen. is de rand van een akker (een stuk omgewerkte grond waarop gewassenGewassen, vaste planten en struiken.Een gewas is een plantensoort, die geteeld wordt voor de productie van planten in de tuinbouw, de akkerbouw en sierteelt. worden geteeld).
SynoniemakkerrandenEen akkerrand is de rand van een akker (een stuk omgewerkte grond waarop gewassen worden geteeld). Akkerranden zijn drie, zes of negen meter brede stroken begroeid met planten die een akker omzomen., akkerrandstrookEen akkerrand is de rand van een akker (een stuk omgewerkte grond waarop gewassen worden geteeld). Akkerranden zijn drie, zes of negen meter brede stroken begroeid met planten die een akker omzomen., akkerrandstrokenEen akkerrand is de rand van een akker (een stuk omgewerkte grond waarop gewassen worden geteeld). Akkerranden zijn drie, zes of negen meter brede stroken begroeid met planten die een akker omzomen.
Toelichting op definitieAkkerranden zijn volgens het waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe. drie, zes of negen meter brede stroken begroeid met plantenDe plantenwereld van een regio. die een akker omzomen.


Deze breedte is afgeleid van de werkende breedte van landbouwmachines en blijkt in de praktijk een juiste maat te zijn voor een natuurlijke omlijsting. Akkerranden leiden tot reductie van drift en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelenDe landbouw gebruikt veel gewasbeschermingsmiddelen. Deze hebben tot doel om ongedierte of onkruiden te weren van akkers. Bij normaal gebruik kunnen deze stoffen bij regen uitspoelen en in het oppervlaktewater terecht komen. naar het oppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water..

Een akkerrandEen akkerrand is de rand van een akker (een stuk omgewerkte grond waarop gewassen worden geteeld). Akkerranden zijn drie, zes of negen meter brede stroken begroeid met planten die een akker omzomen. is primair gericht op reductie van gewasbeschermingsmiddelenDe landbouw gebruikt veel gewasbeschermingsmiddelen. Deze hebben tot doel om ongedierte of onkruiden te weren van akkers. Bij normaal gebruik kunnen deze stoffen bij regen uitspoelen en in het oppervlaktewater terecht komen. (en nutriëntenHiermee worden met naam mineralen aangegeven, die essentieel zijn voor de groei van planten.) naar het oppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Akkerrand

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
akkerrandEen akkerrand is de rand van een akker (een stuk omgewerkte grond waarop gewassen worden geteeld). Akkerranden zijn drie, zes of negen meter brede stroken begroeid met planten die een akker omzomen.Breder
  • terrein (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
akkerrandEen akkerrand is de rand van een akker (een stuk omgewerkte grond waarop gewassen worden geteeld). Akkerranden zijn drie, zes of negen meter brede stroken begroeid met planten die een akker omzomen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
akkerrandEen akkerrand is de rand van een akker (een stuk omgewerkte grond waarop gewassen worden geteeld). Akkerranden zijn drie, zes of negen meter brede stroken begroeid met planten die een akker omzomen.Deel van
  • akkerland (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
akkerrandEen akkerrand is de rand van een akker (een stuk omgewerkte grond waarop gewassen worden geteeld). Akkerranden zijn drie, zes of negen meter brede stroken begroeid met planten die een akker omzomen.Gerelateerd
  • kavel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg