afrastering

Eigenschappen

VoorkeurslabelafrasteringKunstmatig opdelingobjecten t.b.v. scheiding van vastgoedobjecten of virtuele gebieden.
Afkorting(KAF)Kunstmatig opdelingobjecten t.b.v. scheiding van vastgoedobjecten of virtuele gebieden.
DefinitieKunstmatig opdelingobjecten t.b.v. scheiding van vastgoedobjecten of virtuele gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak..
SynoniemafrasteringenKunstmatig opdelingobjecten t.b.v. scheiding van vastgoedobjecten of virtuele gebieden., hekKunstmatig opdelingobjecten t.b.v. scheiding van vastgoedobjecten of virtuele gebieden., hekkenKunstmatig opdelingobjecten t.b.v. scheiding van vastgoedobjecten of virtuele gebieden.
Toelichting op definitieEen hekKunstmatig opdelingobjecten t.b.v. scheiding van vastgoedobjecten of virtuele gebieden. is een constructieWat door construeren ontstaan is. om een gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. af te scheiden of de toegang te beherenHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.. Een laag hekje heeft vooral een signaalfunctie, een hoog en sterk hekKunstmatig opdelingobjecten t.b.v. scheiding van vastgoedobjecten of virtuele gebieden. beperkt de toegang. Een hekKunstmatig opdelingobjecten t.b.v. scheiding van vastgoedobjecten of virtuele gebieden. kan niet alleen mensenHet hoogst ontwikkelde, in biologische zin tot de klasse der zoogdieren behorende wezen, dat zich vooral door zijn rede en zijn taal van de dieren onderscheidt., maar ook dierenDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio. en zelfs stuifzand, stuifsneeuw en lawines in toom houden.

Veelvoorkomend is het gebruik als erfafscheiding of valbescherming, maar er zijn ook koorhekken, dranghekken, bouwhekken, tolhekken, traphekjes en hekkenKunstmatig opdelingobjecten t.b.v. scheiding van vastgoedobjecten of virtuele gebieden. om dierenDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio. in te sluiten. Bij balsporten kan een hekKunstmatig opdelingobjecten t.b.v. scheiding van vastgoedobjecten of virtuele gebieden. als ballenvanger dienen; bij honkbal en softbal heet dit een backstop.

De term hekKunstmatig opdelingobjecten t.b.v. scheiding van vastgoedobjecten of virtuele gebieden. duidt in enge zin op een rasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.- of vlechtwerk van hout of metaal, dat stevig van constructieWat door construeren ontstaan is. is, met openingen. Een hoge afscheiding zonder openingen is een schutting of muur. In ruimere zin omvat het begripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. hekKunstmatig opdelingobjecten t.b.v. scheiding van vastgoedobjecten of virtuele gebieden. allerlei constructiesWat door construeren ontstaan is. met vergelijkbare vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. of functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen.. Zo worden simpele omheiningen van schrikdraad of prikkeldraad ook aangeduid als hekKunstmatig opdelingobjecten t.b.v. scheiding van vastgoedobjecten of virtuele gebieden..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-9c2470c2-a2d0-4eee-acf2-99dccff30e9b, https://nl.wikipedia.org/wiki/Hek_(afrastering)
Afbeelding van260px-Hek1.jpg
AfrasteringKunstmatig opdelingobjecten t.b.v. scheiding van vastgoedobjecten of virtuele gebieden..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
afrasteringKunstmatig opdelingobjecten t.b.v. scheiding van vastgoedobjecten of virtuele gebieden.Breder
  • object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • opstal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
afrasteringKunstmatig opdelingobjecten t.b.v. scheiding van vastgoedobjecten of virtuele gebieden.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg