adventus

Eigenschappen

VoorkeurslabeladventusStandaard met afspraken over de opslag en definitie van de gegevens over water. Is opgevolgd door Aquo.
DefinitieStandaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. met afspraken over de opslag en definitie van de gegevens over waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).. Is opgevolgd door AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23098&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
adventusStandaard met afspraken over de opslag en definitie van de gegevens over water. Is opgevolgd door Aquo.Breder
  • beheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
adventusStandaard met afspraken over de opslag en definitie van de gegevens over water. Is opgevolgd door Aquo.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg