raster

Eigenschappen

VoorkeurslabelrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
DefinitieEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekigeKunstwerk met een doorstroomprofiel in de vorm van een rechthoek., vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
SynoniemrastersEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen., rasterafbeeldingEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen., rasterafbeeldingenEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
Toelichting op definitieIn het voorbeeld worden de cellen van mozaïekpatroon AEenheid van elektrische stroom, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de elementaire lading e, die is vastgesteld op 1,602 176 634 × 10-19, uitgedrukt in de eenheid C, waarbij C gelijk is aan A•s en de seconde volgt uit de cesiumfrequentie. over het puntenpatroon BEen byte (symbool: B) is een binaire eenheid van informatie, voor te stellen als een woord van een aaneengesloten rij van bits. De de facto standaard is dat een byte uit 8 bits bestaat. gelegd, wat resulteert in een matrix C van kwadrantentellingen die het aantal punten in elke cel vertegenwoordigen. Voor visualisatie is een opzoektabel gebruikt om elk van de cellen in een afbeelding D te kleuren. Hier zijn de getallenElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. als een eenvoudige vectorVectorafbeeldingen zijn computerafbeeldingen die zijn gedefinieerd in termen van 2D-punten, die met elkaar zijn verbonden door lijnen en curven om polygonen en andere vormen te vormen. Elk van deze punten heeft een bepaalde positie op de x- en y- as van het werkvlak en bepaalt de richting van het pad ; verder kan elk pad verschillende eigenschappen hebben, waaronder waarden voor lijnkleur, vorm, curve, dikte en vulling. in rij- / kolomvolgorde:
1 3 0 0 1 12 8 0 1 4 3 3 0 2 0 2 1 7 4 1 5 4 2 2 0 3 1 2 2 2 2 3 0 5 1 9 3 3 3 4 5 0 8 0 2 4 3 2 8 4 3 2 2 7 2 3 2 10 1 5 2 1 3 7 

220px-The_use_of_a_raster_data_structure_to_summarize_a_point_pattern.gif

Een rasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen. gebruiken om een ​​puntenpatroon samen te vatten.


Ten slotte is hier een run-length gecodeerde weergave van het rasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen., dat 55 posities heeft:

waarden: 1 3 0 1 12 8 0 1 4 3 ...
lengtes: 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 ...

Dit procesEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct. resulteert duidelijk in een verlies van informatie , van de echt gewaardeerde coördinaten van de punten, via de gehele celtellingen tot de ordinale kleuren, maar er zijn ook voordelen: • De datastructuur is meestal compacter, • Het rasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen. is gemakkelijk te visualiseren en • Het kan worden gerelateerd aan andere rastersEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen., op voorwaarde dat de locatiesAanduiding van de geografische plaats van een object. en resoluties goedZaak of vermogensrecht zijn samengevoegd .

In computergraphics is een rastergrafiek of bitmapafbeelding een gegevensstructuur met puntmatrix die een algemeen rechthoekig rasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen. van pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. ( kleurpunten ) vertegenwoordigt, dat kan worden bekeken via een monitor , papier of ander weergavemedium. Rasterafbeeldingen worden opgeslagen in afbeeldingsbestanden met verschillende formaten.

Een bitmap is een rechthoekig rasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen. van pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven., waarbij de kleur van elke pixel wordt gespecificeerd door een aantal bitsDe bit is de kleinste eenheid van informatie, namelijk een symbool of signaal dat twee waarden kan aannemen: aan of uit, ja of nee, hoog of laag, geladen of niet-geladen. Het binaire talstelsel stelt deze waarden voor met 1 en 0.. Er kan een bitmap worden gemaakt voor opslag in het videogeheugen van het beeldscherm of als een apparaatonafhankelijk bitmapbestand. Een rasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen. wordt technisch gekenmerkt door de breedte en hoogte van de afbeelding in pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. en door het aantal bitsDe bit is de kleinste eenheid van informatie, namelijk een symbool of signaal dat twee waarden kan aannemen: aan of uit, ja of nee, hoog of laag, geladen of niet-geladen. Het binaire talstelsel stelt deze waarden voor met 1 en 0. per pixel (of kleurdiepteHet aantal verschillende kleuren dat door een pixel kan worden weergegeven, is afhankelijk van het aantal bits per pixel (bpp). , die het aantal kleuren bepaalt dat het kan vertegenwoordigen). De grafische en prepress- industrie kennen rasterafbeeldingenEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen. als contones (van "continue tonen "). Het tegenovergestelde van contones is "lijnwerk" , meestal geïmplementeerd als vectorafbeeldingen in digitale systemenEen uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft.Een systeem, als onderwerp van de systeemtheorie, wordt gezien als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen.. VectorafbeeldingenVectorafbeeldingen zijn computerafbeeldingen die zijn gedefinieerd in termen van 2D-punten, die met elkaar zijn verbonden door lijnen en curven om polygonen en andere vormen te vormen. Elk van deze punten heeft een bepaalde positie op de x- en y- as van het werkvlak en bepaalt de richting van het pad ; verder kan elk pad verschillende eigenschappen hebben, waaronder waarden voor lijnkleur, vorm, curve, dikte en vulling. kunnen door software worden gerasterd (omgezet in pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven.) en vectorafbeeldingen worden gerasterd (rasterafbeeldingenEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen. omgezet in vectorafbeeldingen). In beide gevallen gaat bepaalde informatie verloren, hoewel vectoriseren ook bepaalde informatie kan herstellen naar machineleesbaarheid , zoals gebeurt bij optische tekenherkenning .

In een rasterbestand wordt als 0 punt de linker bovenhoek vastgelegd en niet de linker onderhoek!
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/2ce0f9b1-3902-4cdd-809b-8fc84138ce77
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Raster_graphics
Afbeelding vanraster bestanden, top25raster als basemap, getoond in Arcmap


raster bestanden, ortho 10 luchtfoto als basemap, getoond in Arcmap

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
rasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.Breder
  • bestandsformaat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
rasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
rasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.Gerelateerd
  • afbeeldingsbestandsindeling (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
ERDAS IMAGINE File Format (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
Enhanced Compression Wavelet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
JPEG (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
JPEG 2000 (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
Landelijk Grondgebruikbestand Nederland (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
multispectraal beeld (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
png (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
tiff (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
true orthofoto (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
true pixel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
afbeeldingsresolutie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
resolutie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
bit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
exif (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
lossless compressie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
lossy compressie algoritme (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
piramide (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
pixel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
signed indicator (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
unsigned indicator (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdrasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.
Rdf.jpg220px-VectorBitmapExample.svg.png

368px-Rgb-raster-image.svg.png

De smiley is een rasterafbeeldingEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.. Wanneer vergroot, verschijnen individuele pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. als vierkanten. Verder uitbreidend, kunnen ze worden geanalyseerd, waarbij hun kleuren worden geconstrueerd door de waarden voor rood, groen en blauw te combineren.