pixel

Eigenschappen

VoorkeurslabelpixelBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven.
DefinitieBij digitale beeldvorming is een pixel , pelBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. , of beeldelementBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare elementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie. in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare elementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie. van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven.
SynoniempixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven., pelBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven., beeldelementBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven.
Toelichting op definitieElke pixel is een voorbeeld van een originele afbeelding; meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. voorbeelden geven doorgaans een nauwkeurigere weergave van het origineel. De intensiteit van elke pixel is variabel. In kleurafbeeldingssystemen wordt een kleur doorgaans weergegeven door drie of vier componentintensiteiten zoals rood, groen en blauw , of cyaan, magenta, geel en zwart . In sommige contexten (zoals beschrijvingen van camerasensoren ) verwijst pixel naar een enkel scalair elementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie. van een uit meerdere componenten bestaande weergave (een fotosite genoemd in de camerasensorcontext, hoewel sensel soms wordt gebruikt), terwijl in weer andere contexten het kan verwijzen naar de set van componentintensiteiten voor een ruimtelijke positie.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://en.wikipedia.org/wiki/Pixel
Afbeelding vanPixel-example.png Dit voorbeeld toont een afbeelding met een sterk vergroot gedeelte, waarin de afzonderlijke pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven. worden weergegeven als kleine vierkantjes en gemakkelijk te zien zijn.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
pixelBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven.Gerelateerd
  • raster (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
kleurdiepte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdpixelBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven.
Rdf.jpg