inrichting


Eigenschappen

Voorkeurslabelinrichting
DefinitieElke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.
Toelichting op definitie(bron: VROM, 1995: artikel 1.1 Wet milieubeheer)


  • het is een bedrijf of de omvang is bedrijfsmatig
  • de activiteit gebeurt op een bepaalde plek, niet op meerdere
  • de activiteit duurt ten minste zes maanden of keert regelmatig terug op dezelfde plek
  • de activiteit staat in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht
Exacte overeenkomsthttps://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/systematiek/wanneer-sprake/#:~:text=Begrip%20inrichting, 1.1%20lid%201%20Wet%20milieubeheer., https://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2022-05-01/#Hoofdstuk1_Paragraaf1.1_Artikel1.1
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
inrichtingBreder
inrichtingBron van
inrichtingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
inrichtingsactie (Begrip)Brederinrichting
inrichtingsstrategie (Begrip)Deel vaninrichting
inrichtingstactiek (Begrip)Deel vaninrichting
Rdf.jpg