InfoMil begrippen

Eigenschappen

VoorkeurslabelInfoMil begrippen
DefinitieKenniscentrum InfoMil
Bronhttps://www.infomil.nl

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Link naar collectie : InfoMil begrippen

Andere informatiebronnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Ruimtelijke plannen (Begrip)Bron vanInfoMil begrippen
activiteitenbesluit milieubeheer (Begrip)Bron vanInfoMil begrippen
huishoudelijk afvalwater (Begrip)Bron vanInfoMil begrippen
inrichting (Begrip)Bron vanInfoMil begrippen
milieueffectrapportageplicht (Begrip)Bron vanInfoMil begrippen
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Bron vanInfoMil begrippen
teeltvrije zone (Begrip)Bron vanInfoMil begrippen
vaarwegbeheer (Begrip)Bron vanInfoMil begrippen
verdringingsreeks (Begrip)Bron vanInfoMil begrippen
verdringingsreeks categorie 2 : nutsvoorzieningen (Begrip)Bron vanInfoMil begrippen
verdringingsreeks categorie 3 : kleinschalig hoogwaardig gebruik (Begrip)Bron vanInfoMil begrippen
verdringingsreeks categorie 4 : overige belangen (Begrip)Bron vanInfoMil begrippen
watervergunning (Begrip)Bron vanInfoMil begrippen
Ruimtelijke plannen (Begrip)Lid vanInfoMil begrippen
activiteitenbesluit milieubeheer (Begrip)Lid vanInfoMil begrippen
huishoudelijk afvalwater (Begrip)Lid vanInfoMil begrippen
inrichting (Begrip)Lid vanInfoMil begrippen
milieueffectrapportageplicht (Begrip)Lid vanInfoMil begrippen
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Lid vanInfoMil begrippen
teeltvrije zone (Begrip)Lid vanInfoMil begrippen
vaarwegbeheer (Begrip)Lid vanInfoMil begrippen
verdringingsreeks (Begrip)Lid vanInfoMil begrippen
verdringingsreeks categorie 2 : nutsvoorzieningen (Begrip)Lid vanInfoMil begrippen
verdringingsreeks categorie 3 : kleinschalig hoogwaardig gebruik (Begrip)Lid vanInfoMil begrippen
verdringingsreeks categorie 4 : overige belangen (Begrip)Lid vanInfoMil begrippen
watervergunning (Begrip)Lid vanInfoMil begrippen