true orthofoto

Eigenschappen

Voorkeurslabeltrue orthofotoEen true orthofoto is een luchtfoto zonder omvalling. True orthofoto's worden berekend uit een puntenwolk die uit de stereofoto's wordt gemaakt. In deze foto's is het omvaleffect volledig weg berekend. Vanuit elke positie op de foto wordt er altijd loodrecht naar beneden gekeken.
DefinitieEen true orthofotoEen true orthofoto is een luchtfoto zonder omvalling. True orthofoto's worden berekend uit een puntenwolk die uit de stereofoto's wordt gemaakt. In deze foto's is het omvaleffect volledig weg berekend. Vanuit elke positie op de foto wordt er altijd loodrecht naar beneden gekeken. is een luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone). zonder omvallingLoodrecht opgenomen luchtfoto's hebben altijd last van een omval effect. Dit wordt veroorzaakt door de beeldhoek van de camera. Van alle objecten die exact onder het midden van de lens staan, wordt de bovenkant op de juiste plaats ten opzichte van het maaiveld weergegeven. Hoe verder objecten naar de rand van het beeld staan, des te meer zal de bovenkant verschuiven ten opzichte van het maaiveld. Hoe groter de beeldhoek van de lens is, des te groter zal het omvaleffect worden.. True orthofotoEen true orthofoto is een luchtfoto zonder omvalling. True orthofoto's worden berekend uit een puntenwolk die uit de stereofoto's wordt gemaakt. In deze foto's is het omvaleffect volledig weg berekend. Vanuit elke positie op de foto wordt er altijd loodrecht naar beneden gekeken.'s worden berekend uit een puntenwolkEen puntenwolk is een eindige verzameling punten in twee of meer dimensies. die uit de stereofoto's wordt gemaakt. In deze foto's is het omvaleffectLoodrecht opgenomen luchtfoto's hebben altijd last van een omval effect. Dit wordt veroorzaakt door de beeldhoek van de camera. Van alle objecten die exact onder het midden van de lens staan, wordt de bovenkant op de juiste plaats ten opzichte van het maaiveld weergegeven. Hoe verder objecten naar de rand van het beeld staan, des te meer zal de bovenkant verschuiven ten opzichte van het maaiveld. Hoe groter de beeldhoek van de lens is, des te groter zal het omvaleffect worden. volledig wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. berekend. Vanuit elke positie op de foto wordt er altijd loodrecht naar beneden gekeken.
Synoniemtrue orthoEen true orthofoto is een luchtfoto zonder omvalling. True orthofoto's worden berekend uit een puntenwolk die uit de stereofoto's wordt gemaakt. In deze foto's is het omvaleffect volledig weg berekend. Vanuit elke positie op de foto wordt er altijd loodrecht naar beneden gekeken.
Toelichting op definitieEen true orthoEen true orthofoto is een luchtfoto zonder omvalling. True orthofoto's worden berekend uit een puntenwolk die uit de stereofoto's wordt gemaakt. In deze foto's is het omvaleffect volledig weg berekend. Vanuit elke positie op de foto wordt er altijd loodrecht naar beneden gekeken. foto kan alleen gemaakt worden indien er met een overlap van 80%-60% wordt gevlogen.

In tegenstelling tot het truepixeelproduct bevat de true otho geen gaten.

True OrthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd.. De True OrthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. wordt opgenomen met een hoge voorwaartse en zijwaartse overlap. Deze extra opgenomen data wordt vervolgens door specifieke cameraEen camera is in ruime zin een apparaat dat een invallend lichtsignaal omzet naar een chemische blauwdruk of een elektronisch signaal. Een camera is een apparaat om beelden mee te registreren.-software zodanig bewerkt dat een eindproduct ontstaat waarbij de omvallingLoodrecht opgenomen luchtfoto's hebben altijd last van een omval effect. Dit wordt veroorzaakt door de beeldhoek van de camera. Van alle objecten die exact onder het midden van de lens staan, wordt de bovenkant op de juiste plaats ten opzichte van het maaiveld weergegeven. Hoe verder objecten naar de rand van het beeld staan, des te meer zal de bovenkant verschuiven ten opzichte van het maaiveld. Hoe groter de beeldhoek van de lens is, des te groter zal het omvaleffect worden. 0% bedraagt. Kort uitgelegd gaat dit als volgt: als een gebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. rechtop wordt gezet, dan ontstaat er achter het gebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. een gat waar, als het met 1 foto wordt gedaan, geen data beschikbaar is. De data was immers verscholen achter het gebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.. Dit is bij een hoog gebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. een groot gat maar ook bij kleine gebouwenBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. is invulling nodig. Dit is de reden dat we vliegen met een hogere overlap; hierdoor kan de software data uit naastliggende foto's gebruiken om alles in te vullen. Dit werkt alleen als de inpassing zeer accuraat is.

Inpassing en nauwkeurigheidHet totaal van precisie en betrouwbaarheid.. Een nauwkeurige inpassing wordt mogelijk gemaakt door een intensieve aero-triangulatieEen driehoeksmeting of triangulatie is een meetmethode die gebruikmaakt van het feit dat een driehoek volledig bepaald is als één zijde (de basis) en de aanliggende hoeken bekend zijn., gecombineerd met paspuntenOm te zorgen dat de foto ook geometrisch exact overeen komt met de werkelijkheid, wordt er gebruik gemaakt van paspunten om de luchtfoto's in X/Y richting goed te leggen. Deze paspunten bestaan meestal uit circels die op de openbare weg geschilderd worden of via een systeem van „Plakschijven” op de grond worden aangebracht. en INS- en GPSEen satelliet radio plaatsbepaling, navigatie en tijdbepaling systeem in beheer bij de Amerikaanse overheid dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.. Het resultaatVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend. bestaat uit een hoge absolute en relatieve nauwkeurigheidHet totaal van precisie en betrouwbaarheid., waardoor de luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone). met hoge precisie kan worden ingezet voor veel gebruiksdoeleinden en processenEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct.. De nauwkeurigheidHet totaal van precisie en betrouwbaarheid. is gelijk of beter dan 2 pixelsBij digitale beeldvorming is een pixel , pel , of beeldelement een fysiek punt in een rasterbeeld , of het kleinste adresseerbare element in een adresseerbare weergave-inrichting voor alle punten ; het is dus het kleinste bestuurbare element van een afbeelding dat op het scherm wordt weergegeven.. Bij een 5cm resolutieResolutie is in de informatica en in de digitale beeldbewerking een term die wordt gebruikt om het aantal gebruikte pixels op bijvoorbeeld een beeldscherm te beschrijven. Hoe hoger dat aantal, hoe hoger de maximale resolutie van het scherm. houdt dit een maximale onnauwkeurigheid in van 10cm.

Gebruiksdoeleinden Om bovengenoemde redenen is het ECW product tevens geschikt en voldoet het aan de eisenEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object. om in te zetten voor kartering.Karteren met behulp van het ecw product is nu zeer goedZaak of vermogensrecht mogelijk: door het ontbreken van de omvallingLoodrecht opgenomen luchtfoto's hebben altijd last van een omval effect. Dit wordt veroorzaakt door de beeldhoek van de camera. Van alle objecten die exact onder het midden van de lens staan, wordt de bovenkant op de juiste plaats ten opzichte van het maaiveld weergegeven. Hoe verder objecten naar de rand van het beeld staan, des te meer zal de bovenkant verschuiven ten opzichte van het maaiveld. Hoe groter de beeldhoek van de lens is, des te groter zal het omvaleffect worden. in de ecw ontstaat er een optimaal overzicht voor processenEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct. als karteren.

Hoogtemodel Bij de True-OrthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. wordt een hoogtemodel gegenereerd uit de luchtfoto'sFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone). zelf, bovendien met een hogere dichtheid dan het AHNHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. hoogtemodel. Deze zogenaamde "dense pointcloudEen puntenwolk is een eindige verzameling punten in twee of meer dimensies." wordt vervolgens gebruikt om de orthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. te corrigeren. Op deze manier wordt niet alleen op maaiveldHoogteligging van het grondoppervlak in een gebied, met uitzondering van taluds en bermen of andere (kunstmatige) verhogingen dan wel verlagingen gecorrigeerd maar ook objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. boven het maaiveldHoogteligging van het grondoppervlak in een gebied, met uitzondering van taluds en bermen of andere (kunstmatige) verhogingen dan wel verlagingen zoals gebouwenBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. worden gecorrigeerd zodat iedere pixel op de juiste locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. ligt. Verticaal gezien ligt de dakgoot van een gebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. perfect recht boven de voet van het gebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. en dat is ook wat in de True OrthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. het geval zal zijn. De omvallingLoodrecht opgenomen luchtfoto's hebben altijd last van een omval effect. Dit wordt veroorzaakt door de beeldhoek van de camera. Van alle objecten die exact onder het midden van de lens staan, wordt de bovenkant op de juiste plaats ten opzichte van het maaiveld weergegeven. Hoe verder objecten naar de rand van het beeld staan, des te meer zal de bovenkant verschuiven ten opzichte van het maaiveld. Hoe groter de beeldhoek van de lens is, des te groter zal het omvaleffect worden. in de ECW prodcuten bedraagt 0%.

Een bijkomend voordeel van het gebruik van het uit de foto's gegenereerde hoogtemodel, is dat dit exact past bij het moment van de opname. Bij het AHNHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. is het mogelijk dat er wijzigingen in het landschap zijn geweest die welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. op de nieuwe luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone). staan maar niet in het AHNHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. omdat dit enkele jaren oud is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijzigingen aan infrastructuurWegen en vaarwegen, waaronder routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen, en spoorwegen, havens, luchthavens, energie-infrastructuur, buisleidingen, openbare hemelwater- en ontwate-ringsstelsels en vuilwaterriolen, infrastructuur voor watervoorzienings-werken als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drinkwaterwet en andere vitale infrastructuur. of een nieuwbouwwijk etc. Overal waar hoogtes zijn aangepast na de inwindatum van het AHNHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland., is dat bestandEen elektronisch bestand (computerbestand), kortweg bestand (Engels: file) is een geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door het elektronische apparaat (computer, smartphone, digitale videorecorder en dergelijke) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken. niet correct en als het AHNHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. wordt gebruikt voor correctie dan zal de orthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. ook niet correct zijn. Dit is waar het verschil tussen de orthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. en stereofoto belangrijk is, voor kartering wordt uiteraard gebruik gemaakt van de stereofoto's en daar is geen hoogtemodel op toegepast en de kartering is daarmee onafhankelijk. De karteerder maakt ook uit de foto's zelf een hoogtecorrectie voordat de karteer werkzaamheden worden gestart.

BestandsformaatEen bestandsformaat, of bestandsindeling, is de manier waarop de informatie in een computerbestand binair gecodeerd is. Het bestandsformaat legt vast met welke syntaxis en semantiek de informatie in een reeks enen en nullen wordt vastgelegd en teruggelezen kan worden. en gebruikssoftware

True OrthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. wordt net als de standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. OrthofotoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. geleverd als Stereofoto (.jpgJPEG (Joint Photographic Experts Group) is een compressiemethode met verlies; JPEG-gecomprimeerde afbeeldingen worden meestal opgeslagen in de bestandsindeling JFIF (JPEG File Interchange Format). De bestandsnaamextensie JPEG / JFIF is JPG of JPEG .) Geotiff (.tiffHet TIFF- bestandsformaat ( Tagged Image File Format ) is een flexibel formaat dat normaal gesproken acht bits of zestien bits per kleur (rood, groen, blauw) opslaat voor respectievelijk 24-bits en 48-bits totalen, meestal met de TIFF- of TIF- bestandsnaam uitbreiding.) en ECW (.ecwECW (Enhanced Compression Wavelet) is een gecomprimeerd bestandsformaat dat geoptimaliseerd is voor de opslag van satelliet- en luchtfoto's. Het is ontwikkeld door Earth Resource Mapping en nu eigendom van ERDAS, onderdeel van Intergraph.). Hierbij zijn ook diverse variaties mogelijk, zoals levering van .jp2000 i.p.v. .ecwECW (Enhanced Compression Wavelet) is een gecomprimeerd bestandsformaat dat geoptimaliseerd is voor de opslag van satelliet- en luchtfoto's. Het is ontwikkeld door Earth Resource Mapping en nu eigendom van ERDAS, onderdeel van Intergraph. en de levering van Nabij InraRood (NIRDit infrarode lichtspectrum bevindt zich nét naast ons “zichtbare” lichtspectrum (“onder” als je praat over frequentie, of “boven” als je praat over golflengte).) beelden in diverse outputs.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.amsterdam.nl/stelselpedia/luchtfoto-index/catalogus-lufo/
Afbeelding vanVerschil tussen een orthoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd., true pixelPlatgeslagen puntenwolk. en true orthoEen true orthofoto is een luchtfoto zonder omvalling. True orthofoto's worden berekend uit een puntenwolk die uit de stereofoto's wordt gemaakt. In deze foto's is het omvaleffect volledig weg berekend. Vanuit elke positie op de foto wordt er altijd loodrecht naar beneden gekeken. luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone)..


ortho
Ortho luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone). Assen (2019).

true pixel
True pixelPlatgeslagen puntenwolk. product Assen (2019).

true ortho

True orthoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone). Assen (2020).

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
true orthofotoEen true orthofoto is een luchtfoto zonder omvalling. True orthofoto's worden berekend uit een puntenwolk die uit de stereofoto's wordt gemaakt. In deze foto's is het omvaleffect volledig weg berekend. Vanuit elke positie op de foto wordt er altijd loodrecht naar beneden gekeken.Breder
  • raster (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • stereo luchtfoto (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
true orthofotoEen true orthofoto is een luchtfoto zonder omvalling. True orthofoto's worden berekend uit een puntenwolk die uit de stereofoto's wordt gemaakt. In deze foto's is het omvaleffect volledig weg berekend. Vanuit elke positie op de foto wordt er altijd loodrecht naar beneden gekeken.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
true orthofotoEen true orthofoto is een luchtfoto zonder omvalling. True orthofoto's worden berekend uit een puntenwolk die uit de stereofoto's wordt gemaakt. In deze foto's is het omvaleffect volledig weg berekend. Vanuit elke positie op de foto wordt er altijd loodrecht naar beneden gekeken.Gerelateerd
  • digitaal hoogtemodel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • driehoeksmeting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • paspunt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • puntenwolk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Apollo Essentials (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdtrue orthofotoEen true orthofoto is een luchtfoto zonder omvalling. True orthofoto's worden berekend uit een puntenwolk die uit de stereofoto's wordt gemaakt. In deze foto's is het omvaleffect volledig weg berekend. Vanuit elke positie op de foto wordt er altijd loodrecht naar beneden gekeken.
Enhanced Compression Wavelet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdtrue orthofotoEen true orthofoto is een luchtfoto zonder omvalling. True orthofoto's worden berekend uit een puntenwolk die uit de stereofoto's wordt gemaakt. In deze foto's is het omvaleffect volledig weg berekend. Vanuit elke positie op de foto wordt er altijd loodrecht naar beneden gekeken.
driehoeksmeting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdtrue orthofotoEen true orthofoto is een luchtfoto zonder omvalling. True orthofoto's worden berekend uit een puntenwolk die uit de stereofoto's wordt gemaakt. In deze foto's is het omvaleffect volledig weg berekend. Vanuit elke positie op de foto wordt er altijd loodrecht naar beneden gekeken.
Rdf.jpgtrue ortho luchtfoto
True orthoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone)..

Ortho luchtfoto
Ortho luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone). van hetzelfde gebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt..