true orthofoto


Eigenschappen

Voorkeurslabeltrue orthofoto
DefinitieEen true orthofoto is een luchtfoto zonder omvalling. True orthofoto's worden berekend uit een puntenwolk die uit de stereofoto's wordt gemaakt. In deze foto's is het omvaleffect volledig weg berekend. Vanuit elke positie op de foto wordt er altijd loodrecht naar beneden gekeken.
Synoniemtrue ortho
Toelichting op definitieEen true ortho foto kan alleen gemaakt worden indien er met een overlap van 80%-60% wordt gevlogen.

In tegenstelling tot het truepixeelproduct bevat de true otho geen gaten.

True Orthofoto. De True Orthofoto wordt opgenomen met een hoge voorwaartse en zijwaartse overlap. Deze extra opgenomen data wordt vervolgens door specifieke camera-software zodanig bewerkt dat een eindproduct ontstaat waarbij de omvalling 0% bedraagt. Kort uitgelegd gaat dit als volgt: als een gebouw rechtop wordt gezet, dan ontstaat er achter het gebouw een gat waar, als het met 1 foto wordt gedaan, geen data beschikbaar is. De data was immers verscholen achter het gebouw. Dit is bij een hoog gebouw een groot gat maar ook bij kleine gebouwen is invulling nodig. Dit is de reden dat we vliegen met een hogere overlap; hierdoor kan de software data uit naastliggende foto's gebruiken om alles in te vullen. Dit werkt alleen als de inpassing zeer accuraat is.

Inpassing en nauwkeurigheid. Een nauwkeurige inpassing wordt mogelijk gemaakt door een intensieve aero-triangulatie, gecombineerd met paspunten en INS- en GPS data. Het resultaat bestaat uit een hoge absolute en relatieve nauwkeurigheid, waardoor de luchtfoto met hoge precisie kan worden ingezet voor veel gebruiksdoeleinden en processen. De nauwkeurigheid is gelijk of beter dan 2 pixels. Bij een 5cm resolutie houdt dit een maximale onnauwkeurigheid in van 10cm.

Gebruiksdoeleinden Om bovengenoemde redenen is het ECW product tevens geschikt en voldoet het aan de eisen om in te zetten voor kartering.Karteren met behulp van het ecw product is nu zeer goed mogelijk: door het ontbreken van de omvalling in de ecw ontstaat er een optimaal overzicht voor processen als karteren.

Hoogtemodel Bij de True-Orthofoto wordt een hoogtemodel gegenereerd uit de luchtfoto's zelf, bovendien met een hogere dichtheid dan het AHN hoogtemodel. Deze zogenaamde "dense pointcloud" wordt vervolgens gebruikt om de orthofoto te corrigeren. Op deze manier wordt niet alleen op maaiveld gecorrigeerd maar ook objecten boven het maaiveld zoals gebouwen worden gecorrigeerd zodat iedere pixel op de juiste locatie ligt. Verticaal gezien ligt de dakgoot van een gebouw perfect recht boven de voet van het gebouw en dat is ook wat in de True Orthofoto het geval zal zijn. De omvalling in de ECW prodcuten bedraagt 0%.

Een bijkomend voordeel van het gebruik van het uit de foto's gegenereerde hoogtemodel, is dat dit exact past bij het moment van de opname. Bij het AHN is het mogelijk dat er wijzigingen in het landschap zijn geweest die wel op de nieuwe luchtfoto staan maar niet in het AHN omdat dit enkele jaren oud is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijzigingen aan infrastructuur of een nieuwbouwwijk etc. Overal waar hoogtes zijn aangepast na de inwindatum van het AHN, is dat bestand niet correct en als het AHN wordt gebruikt voor correctie dan zal de orthofoto ook niet correct zijn. Dit is waar het verschil tussen de orthofoto en stereofoto belangrijk is, voor kartering wordt uiteraard gebruik gemaakt van de stereofoto's en daar is geen hoogtemodel op toegepast en de kartering is daarmee onafhankelijk. De karteerder maakt ook uit de foto's zelf een hoogtecorrectie voordat de karteer werkzaamheden worden gestart.

Bestandsformaat en gebruikssoftware

True Orthofoto wordt net als de standaard Orthofoto geleverd als Stereofoto (.jpg) Geotiff (.tiff) en ECW (.ecw). Hierbij zijn ook diverse variaties mogelijk, zoals levering van .jp2000 i.p.v. .ecw en de levering van Nabij InraRood (NIR) beelden in diverse outputs.
Exacte overeenkomsthttps://www.amsterdam.nl/stelselpedia/luchtfoto-index/catalogus-lufo/
Afbeelding vanVerschil tussen een ortho, true pixel en true ortho luchtfoto.


ortho
Ortho luchtfoto Assen (2019).

true pixel
True pixel product Assen (2019).

true ortho

True ortho luchtfoto Assen (2020).

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
true orthofotoBreder
true orthofotoBron van
true orthofotoGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Apollo Essentials (Begrip)Gerelateerdtrue orthofoto
Enhanced Compression Wavelet (Begrip)Gerelateerdtrue orthofoto
driehoeksmeting (Begrip)Gerelateerdtrue orthofoto
Rdf.jpgtrue ortho luchtfoto
True ortho luchtfoto.

Ortho luchtfoto
Ortho luchtfoto van hetzelfde gebouw.