true pixel

Eigenschappen

Voorkeurslabeltrue pixelPlatgeslagen puntenwolk.
DefinitiePlatgeslagen puntenwolkEen puntenwolk is een eindige verzameling punten in twee of meer dimensies..
SynoniemtruepixelPlatgeslagen puntenwolk.
Toelichting op definitieUit de overlap van de 10 cm stereo beelden van de voorjaarsvlucht zijn 20 cm puntenwolkenEen puntenwolk is een eindige verzameling punten in twee of meer dimensies. gegenereerd middels Semi Global Matching. De overlappen zijn samengevoegd en geconverteerd naar een 10cm true pixelPlatgeslagen puntenwolk. product. (rasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen. formaat) Deze 'platgeslagen' puntenwolkEen puntenwolk is een eindige verzameling punten in twee of meer dimensies. heeft geen last van omvallingLoodrecht opgenomen luchtfoto's hebben altijd last van een omval effect. Dit wordt veroorzaakt door de beeldhoek van de camera. Van alle objecten die exact onder het midden van de lens staan, wordt de bovenkant op de juiste plaats ten opzichte van het maaiveld weergegeven. Hoe verder objecten naar de rand van het beeld staan, des te meer zal de bovenkant verschuiven ten opzichte van het maaiveld. Hoe groter de beeldhoek van de lens is, des te groter zal het omvaleffect worden. waardoor het een ideaal product is om bijvoorbeeld de BAGDe BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. en BGTDe Basisregistratie Grootschalige Topografie of BGT is een basisregistratie van de Nederlandse overheid, geregeld in de Wet van 25 september 2013, houdende regels omtrent de basisregistratie grootschalige topografie (Wet basisregistratie grootschalige topografie), die op 1 januari 2016 in werking is getreden. In de BGT wordt de topografie van heel Nederland op een eenduidige wijze vastgelegd en beschikbaar voor alle gebruikers. De BGT vervangt hiermee de Grootschalige Basiskaart (GBKN) van Nederland. op te karteren. Omdat de locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. van de punten berekend wordt, is er geen sprake van omvallingLoodrecht opgenomen luchtfoto's hebben altijd last van een omval effect. Dit wordt veroorzaakt door de beeldhoek van de camera. Van alle objecten die exact onder het midden van de lens staan, wordt de bovenkant op de juiste plaats ten opzichte van het maaiveld weergegeven. Hoe verder objecten naar de rand van het beeld staan, des te meer zal de bovenkant verschuiven ten opzichte van het maaiveld. Hoe groter de beeldhoek van de lens is, des te groter zal het omvaleffect worden..
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/dut/catalog.search#/search?any_OR__title=true%20pixel%20product&fast=index
Afbeelding vantrue pixel

Uit de puntenwolkenEen puntenwolk is een eindige verzameling punten in twee of meer dimensies., die gegenereerd zijn uit de 10cm stereo luchtfoto'sLuchtfoto's worden ingewonnen als stereofoto's. Stereofoto's (van de voorjaarsvlucht) hebben in de vliegrichting een overlap van 60% of 80% en in de langsrichting 60% of 30%. De stereofoto's zijn geometrisch gecorrigeerd door ze in te passen op paspunten die in het terrein zijn aangebracht., is een platgeslagen rasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen. gegenereerd, het true pixelPlatgeslagen puntenwolk. product.

Zeedijk, Fiemel, Groningen.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
true pixelPlatgeslagen puntenwolk.Breder
  • raster (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
true pixelPlatgeslagen puntenwolk.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
true pixelPlatgeslagen puntenwolk.Gerelateerd
  • puntenwolk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Apollo Essentials (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdtrue pixelPlatgeslagen puntenwolk.
Enhanced Compression Wavelet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdtrue pixelPlatgeslagen puntenwolk.
Rdf.jpgVerschil tussen een orthoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd., true pixelPlatgeslagen puntenwolk. en true orthoEen true orthofoto is een luchtfoto zonder omvalling. True orthofoto's worden berekend uit een puntenwolk die uit de stereofoto's wordt gemaakt. In deze foto's is het omvaleffect volledig weg berekend. Vanuit elke positie op de foto wordt er altijd loodrecht naar beneden gekeken. luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone)..

ortho
Ortho luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone). Assen (2019).

true pixel
True pixelPlatgeslagen puntenwolk. product Assen (2019).

true ortho
True orthoOrthofoto's zijn foto's die worden samengesteld uit de originele opnamen. De foto's worden dan geometrisch gecorrigeerd en op hoogte gecorrigeerd. De foto's worden aan elkaar gemonteerd waarbij montagelijnen zo veel mogelijk door wegen en of waterlopen worden gelegd. luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone). Assen (2020).