unsigned indicator


Eigenschappen

Voorkeurslabelunsigned indicator
DefinitieDe "unsigned" indicator betekent dat het item positieve of negatieve waarden kan bevatten.
Toelichting op definitie
  • unsigned 8 bit heeft een bereik van 10000000 tot 11111111 --> 0 t/m 255 (256 posities)
  • signed 8 bit loopt echter van -128 tot +127 (ook 256 posities)

(un)signed bit.gif

"Unsigned" maakt geen onderscheid tussen positieve en negatieve waarden. Een ondertekende / niet-ondertekende variabele kan verwijzen naar elk numeriek gegevenstype (zoals binair, geheel getal, zwevend, enz.). Elk gegevenstype kan verder worden gedefinieerd als ondertekend of niet ondertekend.
Een 8-bits ondertekend binair bestand kan bijvoorbeeld waarden van 0-127 bevatten, zowel positief als negatief (1 bit wordt gebruikt voor het teken en 7 bits voor de waarde), terwijl een niet-ondertekend binair 8-bits waarden van 0- kan bevatten 255 (niets maakt uit of de waarde al dan niet als positief of negatief moet worden beschouwd, hoewel algemeen wordt aangenomen dat deze positief is).
Bijna overeenkomsthttps://stackoverflow.com/questions/42603639/what-is-the-difference-between-signed-and-unsigned-binary
Afbeelding vanKeuze uit Signed of Unsigned

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
unsigned indicatorBron van
unsigned indicatorGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg