bit


Eigenschappen

Voorkeurslabelbit
Afkortingb
DefinitieDe bit is de kleinste eenheid van informatie, namelijk een symbool of signaal dat twee waarden kan aannemen: aan of uit, ja of nee, hoog of laag, geladen of niet-geladen. Het binaire talstelsel stelt deze waarden voor met 1 en 0.
Synoniembits
Toelichting op definitieHet woord bit is een porte-manteau (samentrekking) van de Engelse woorden binary en digit. Er zit een woordspeling in, want bit betekent ook beetje. De term werd bedacht in 1947 door statisticus John Tukey en een jaar later voor het eerst gebruikt in een publicatie door Claude Shannon, de vader van de informatietheorie.

Een hoeveelheid zelfinformatie bij keuze uit N mogelijke waarden kan, indien iedere waarde dezelfde kans van optreden heeft, worden uitgedrukt in bits door de logaritme voor het grondtal 2 van N te bepalen.

De afkorting voor bit is een kleine b (bijvoorbeeld in kb/s), niet te verwarren met de afkorting voor byte, een hoofdletter B. In de praktijk worden b en B vaak verward. De betekenis moet dan blijken uit de context.

Transmissiesnelheden over seriële verbindingen worden meestal in bit/s gegeven maar alles wat te maken heeft met de meer menselijke maat van documentopslag of -overdracht gaat meestal in bytes. Wanneer het belangrijk is om misverstanden te voorkomen kan bit/s of byte/s worden gebruikt. Bij beschouwingen over kanalen/transmissie is eigenlijk de hoeveelheid informatie van belang en maakt het meestal niet uit hoe de informatie is georganiseerd (hoeveel bits in een byte passen). Daarom is het juist om bij transmissielijnen/kanalen te spreken over bits per seconde.

Een byte is de grootte waarmee een computer iets uit het geheugen haalt. Sinds begin jaren zeventig zijn computergeheugens vaak in 8-bit-patronen opgebouwd (waardes 0 t/m 255). In zo'n geval is een byte gelijk aan acht bits. De term Octet kan eveneens gebruikt worden en betekent in deze context hetzelfde als een byte.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Bit_(eenheid)
Afbeelding van44px-Bulbgraph_Off.svg.png

Lamp uit (0)
44px-Bulbgraph.svg.png
Lamp aan (1)


BulbgraphOnOff.gif

Met één bit kan de informatie over de toestand van de lamp worden weergegeven.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bitBreder
bitBron van
bitGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
signed indicator (Begrip)Gerelateerdbit
unsigned indicator (Begrip)Gerelateerdbit
Rdf.jpgKeuze uit verschillene Bit types