Landelijk Grondgebruikbestand Nederland


Eigenschappen

VoorkeurslabelLandelijk Grondgebruikbestand Nederland
AfkortingLGN
DefinitieHet Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is een landsdekkend bestand dat de gebruiker voorziet van actuele en nauwkeurige informatie over het grondgebruik in Nederland.
SynoniemLGN, LGN3, LGN3plus, LGN4, LGN5, LGN6, LGN7, LGN2018, LGN2019, LGN2020, LGN2021
Toelichting op definitieLGN is completer dan de Basisregistratie Gewaspercelen (BRP), dat beperkt is tot het agrarisch areaal, en specifieker op landgebruik dan de topografische kaart (BRT/BGT). Het accent ligt op het grondgebruik (functies) in het landelijk gebied. Het LGN bestand omvat uiteraard ook het stedelijk gebied maar is daarin complementair met het Bestand Bodemgebruik (BBG) van het CBS waar het accent juist op het stedelijk gebied ligt. Het bestand is gebaseerd op een combinatie van geodata, waarbij satellietgegevens een belangrijke informatiebron zijn.

De snelle veranderingen die zich in Nederland voordoen bij het gebruik van ruimte en de conflicterende belangen van veel gebruikers van deze ruimte, zorgen voor een voortdurende behoefte aan actuele geografische bestanden. Het LGN wordt gemaakt met als doel ministeries, provincies, waterschappen en andere regionale/nationale organisaties te voorzien van actuele informatie over landgebruik en de veranderingen in het landgebruik door de tijd. Het bestand moet daarbij ruimtelijk (geometrisch) en thematisch zoveel mogelijk aansluiten bij eerdere edities om landgebruiksveranderingen in de tijd te kunnen volgen.

Al sinds 1986 wordt LGN gemaakt met een frequentie van eens per 3-6 jaar en vanaf 2019 (versie 2018) wordt het bestand jaarlijks geactualiseerd. De techniek heeft in de tussentijd niet stil gestaan wat gevolgen heeft gehad voor het productieproces. Vooral de ontwikkelingen in ICT en het digitaal beschikbaar komen van bestanden zijn van invloed geweest op de ontwikkeling van diverse LGN-versies. LGN kan nu frequenter en met een hogere ruimtelijke resolutie gemaakt worden en nu ook frequenter. Het huidige bestand geeft het landgebruik weer voor 51 klassen (verdeeld over landbouw, bos, water, natuur, stedelijk gebied) met een ruimtelijke resolutie van 5m. Het voorziet daarmee de gebruiker van actuele en nauwkeurige informatie over het landgebruik in Nederland.

Het LGN bestand wordt veel gebruikt door o.a. overheden en kennisinstellingen. De overheid kent een Open Data beleid. Ook Wageningen Research (WENR), in feite geen overheidsorganisatie, is een voorstander van dit Open Data beleid mits daarvoor de continuering geregeld is. Omdat er nu een aantal partners zijn die daarvoor garant staan kunnen we deze stap waarschijnlijk binnenkort zetten en zal LGN hopelijk vanaf november 2022 open data worden. Het grote voordeel is, naast dat de data voor iedereen beschikbaar zal zijn, dat de kwaliteit beter geborgd is en dat het aantal toepassingen van LGN kan groeien. De lange termijnvisie voor LGN is om aan te sluiten bij een bestaande basisregistratie (bijvoorbeeld basisregistratie ondergrond) om de continuïteit voor de lange termijn te borgen. Ook zonder juridische inbedding als basisregistratie is onze visie dat LGN een ‘de facto’ standaard voor grondgebruiksdata van Nederland kan worden. (bron: LGN.NL)

Het LGN is een raster bestand dat het landgebruik van Nederland weergeeft voor een specifiek referentiejaar, gegenereerd door Wageningen Environmental Research.

Het ruimtelijk en thematisch detail van de LGN is 5x5 meter en is onderverdeeld in 48 landgebruikklassen. (wur)
Voorbeeldwww.lgn.nl/bestanden, https://lgn.nl/basiskaart, https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/29f6b20a-eebb-4b32-af62-a83b50c72712
Exacte overeenkomsthttps://lgn.nl/, https://lgn.nl/over-lgn, https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/Faciliteiten-tools/Kaarten-en-GIS-bestanden/Landelijk-Grondgebruik-Nederland/Versies-bestanden/LGN2019.htm
Afbeelding vanLGN7 waterschap Hunze en Aa's
Voorbeeld van een LGN bestand van waterschap Hunze en Aa's.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Landelijk Grondgebruikbestand NederlandBreder
Landelijk Grondgebruikbestand NederlandBron van
Landelijk Grondgebruikbestand NederlandGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg