lossy compressie algoritme

Eigenschappen

Voorkeurslabellossy compressie algoritmeLossy compressie algoritmen behouden een weergave van de originele ongecomprimeerde afbeelding die een perfecte kopie lijkt, maar het is geen perfecte kopie. Lossy compressie kan vaak kleinere bestandsgroottes bereiken dan lossless compressie. De meeste compressie-algoritmen met verlies maken variabele compressie mogelijk die de beeldkwaliteit inruilt voor de bestandsgrootte.
DefinitieLossy compressie algoritmen behouden een weergave van de originele ongecomprimeerde afbeelding die een perfecte kopie lijkt, maar het is geen perfecte kopie. Lossy compressie kan vaak kleinere bestandsgroottes bereiken dan lossless compressieLossless compressie algoritmen verkleinen de bestandsgrootte met behoud van een perfecte kopie van de originele ongecomprimeerde afbeelding.. De meeste compressie-algoritmen met verlies maken variabele compressie mogelijk die de beeldkwaliteit inruilt voor de bestandsgrootte.
Synoniemverliesgevende compressieLossy compressie algoritmen behouden een weergave van de originele ongecomprimeerde afbeelding die een perfecte kopie lijkt, maar het is geen perfecte kopie. Lossy compressie kan vaak kleinere bestandsgroottes bereiken dan lossless compressie. De meeste compressie-algoritmen met verlies maken variabele compressie mogelijk die de beeldkwaliteit inruilt voor de bestandsgrootte., verliesgevendLossy compressie algoritmen behouden een weergave van de originele ongecomprimeerde afbeelding die een perfecte kopie lijkt, maar het is geen perfecte kopie. Lossy compressie kan vaak kleinere bestandsgroottes bereiken dan lossless compressie. De meeste compressie-algoritmen met verlies maken variabele compressie mogelijk die de beeldkwaliteit inruilt voor de bestandsgrootte., compressie met verliesLossy compressie algoritmen behouden een weergave van de originele ongecomprimeerde afbeelding die een perfecte kopie lijkt, maar het is geen perfecte kopie. Lossy compressie kan vaak kleinere bestandsgroottes bereiken dan lossless compressie. De meeste compressie-algoritmen met verlies maken variabele compressie mogelijk die de beeldkwaliteit inruilt voor de bestandsgrootte., onomkeerbare compressieLossy compressie algoritmen behouden een weergave van de originele ongecomprimeerde afbeelding die een perfecte kopie lijkt, maar het is geen perfecte kopie. Lossy compressie kan vaak kleinere bestandsgroottes bereiken dan lossless compressie. De meeste compressie-algoritmen met verlies maken variabele compressie mogelijk die de beeldkwaliteit inruilt voor de bestandsgrootte.
Toelichting op definitieIn de informatietechnologie is compressie met verliesLossy compressie algoritmen behouden een weergave van de originele ongecomprimeerde afbeelding die een perfecte kopie lijkt, maar het is geen perfecte kopie. Lossy compressie kan vaak kleinere bestandsgroottes bereiken dan lossless compressie. De meeste compressie-algoritmen met verlies maken variabele compressie mogelijk die de beeldkwaliteit inruilt voor de bestandsgrootte. of onomkeerbare compressieLossy compressie algoritmen behouden een weergave van de originele ongecomprimeerde afbeelding die een perfecte kopie lijkt, maar het is geen perfecte kopie. Lossy compressie kan vaak kleinere bestandsgroottes bereiken dan lossless compressie. De meeste compressie-algoritmen met verlies maken variabele compressie mogelijk die de beeldkwaliteit inruilt voor de bestandsgrootte. de klasseVerzameling objecten met overeenkomstige eigenschappen (‘kenmerken, associaties en gedrag’).Een groep voorwerpen die een bepaald aantal kenmerken gemeenschappelijk heeft en zich daarin onderscheidt van overeenkomstige groepen. Verzameling mensen of dingen met dezelfde eigenschappen. van gegevenscoderingsmethoden die onnauwkeurige benaderingen en gedeeltelijke verwijdering van gegevens gebruiken om de inhoud weer te geven. Deze techniekenTechniek heeft te maken met het ontwerpen en bouwen van computers, mobiele telefoons, wolkenkrabbers, en andere bouwwerken, verwant met bouwkunst. worden gebruikt om de gegevens te verkleinen voor het opslaan, verwerken en verzenden van inhoud. De verschillende versies van de foto van de kat aan de rechterkant laten zien hoe hogere benaderingsniveaus grovere afbeeldingen opleveren naarmate meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. details worden verwijderd. Dit staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. in tegenstelling tot verlieslozeLossless compressie algoritmen verkleinen de bestandsgrootte met behoud van een perfecte kopie van de originele ongecomprimeerde afbeelding. gegevenscompressie (omkeerbare gegevenscompressie) die de gegevens niet verslechtert. De hoeveelheid gegevensreductie die mogelijk is met lossy compressie is veel hoger dan met verlieslozeLossless compressie algoritmen verkleinen de bestandsgrootte met behoud van een perfecte kopie van de originele ongecomprimeerde afbeelding. techniekenTechniek heeft te maken met het ontwerpen en bouwen van computers, mobiele telefoons, wolkenkrabbers, en andere bouwwerken, verwant met bouwkunst..

GoedZaak of vermogensrecht ontworpen compressietechnologie met verlies verkleint vaak de bestandsgrootte aanzienlijk voordat de eindgebruiker de degradatie opmerkt. Zelfs wanneer dit door de gebruiker wordt opgemerkt, kan verdere gegevensreductie wenselijk zijn (bijvoorbeeld voor realtime communicatieHet uitwisselen van informatie op welke manier dan ook., om transmissietijden te verkorten of om opslagbehoeften te verminderen). Het meest gebruikte lossy compressie-algoritmeEen algoritme is een recept om een wiskundig probleem op te lossen. Wiskundig geformuleerd is het een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leidt. is de discrete cosinus-transformatieEen coördinatentransformatie is het omrekenen van de coördinaten van een object in het ene coördinatenstelsel naar de coördinaten in een ander stelsel. (DCT), voor het eerst gepubliceerd door Nasir Ahmed , TVoertuig waarmee het onderhoud van de oppervlaktewaterlichamen met de bijbehorende onderhoudspaden en kunstwerken wordt uitgevoerd.. Natarajan en KR Rao in 1974. Onlangs is een nieuwe familie van sinusoïdaal-hyperbolische transformatiefuncties ontstaan, die vergelijkbare eigenschappenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. en prestaties hebben met DCT is voorgesteld voor compressie met verliesLossy compressie algoritmen behouden een weergave van de originele ongecomprimeerde afbeelding die een perfecte kopie lijkt, maar het is geen perfecte kopie. Lossy compressie kan vaak kleinere bestandsgroottes bereiken dan lossless compressie. De meeste compressie-algoritmen met verlies maken variabele compressie mogelijk die de beeldkwaliteit inruilt voor de bestandsgrootte..

Compressie met verlies wordt meestal gebruikt om multimediagegevens ( audio , video en afbeeldingen ) te comprimeren, vooral in toepassingen zoals streaming media en internettelefonie . Daarentegen is compressie zonder verlies doorgaans vereist voor tekst- en gegevensbestanden, zoals bankgegevens en tekstartikelen. Het kan voordelig zijn om een master lossless bestandEen elektronisch bestand (computerbestand), kortweg bestand (Engels: file) is een geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door het elektronische apparaat (computer, smartphone, digitale videorecorder en dergelijke) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken. te maken dat vervolgens kan worden gebruikt om extra kopieën van te maken. Hierdoor kan worden vermeden nieuwe gecomprimeerde kopieën te baseren op een verliesgevendLossy compressie algoritmen behouden een weergave van de originele ongecomprimeerde afbeelding die een perfecte kopie lijkt, maar het is geen perfecte kopie. Lossy compressie kan vaak kleinere bestandsgroottes bereiken dan lossless compressie. De meeste compressie-algoritmen met verlies maken variabele compressie mogelijk die de beeldkwaliteit inruilt voor de bestandsgrootte. bronbestand, wat extra artefactenEen artefact (ook wel geschreven als artifact) (Latijn: ars = 'kunst'; factum = 'gemaakt') is een kunstmatig verschijnsel. en verder onnodig informatieverlies zou opleveren.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Image_file_formats, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lossy_compression
Afbeelding vanjpeg foto, lage compressie, hoge kwaliteitDe mate waarin dingen voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen. afbeelding

Ruby-LowCompression-Tiny.jpg
jpeg foto, hoge compressie, lage kwaliteitDe mate waarin dingen voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen. afbeelding

Ruby-HighCompression-Tiny.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
lossy compressie algoritmeLossy compressie algoritmen behouden een weergave van de originele ongecomprimeerde afbeelding die een perfecte kopie lijkt, maar het is geen perfecte kopie. Lossy compressie kan vaak kleinere bestandsgroottes bereiken dan lossless compressie. De meeste compressie-algoritmen met verlies maken variabele compressie mogelijk die de beeldkwaliteit inruilt voor de bestandsgrootte.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
lossy compressie algoritmeLossy compressie algoritmen behouden een weergave van de originele ongecomprimeerde afbeelding die een perfecte kopie lijkt, maar het is geen perfecte kopie. Lossy compressie kan vaak kleinere bestandsgroottes bereiken dan lossless compressie. De meeste compressie-algoritmen met verlies maken variabele compressie mogelijk die de beeldkwaliteit inruilt voor de bestandsgrootte.Gerelateerd
  • afbeeldingsbestandsindeling (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • raster (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg