lossless compressie

Eigenschappen

Voorkeurslabellossless compressieLossless compressie algoritmen verkleinen de bestandsgrootte met behoud van een perfecte kopie van de originele ongecomprimeerde afbeelding.
DefinitieLossless compressieLossless compressie algoritmen verkleinen de bestandsgrootte met behoud van een perfecte kopie van de originele ongecomprimeerde afbeelding. algoritmen verkleinen de bestandsgrootte met behoud van een perfecte kopie van de originele ongecomprimeerde afbeelding.
Synoniemlossless compressiesLossless compressie algoritmen verkleinen de bestandsgrootte met behoud van een perfecte kopie van de originele ongecomprimeerde afbeelding., LosslessLossless compressie algoritmen verkleinen de bestandsgrootte met behoud van een perfecte kopie van de originele ongecomprimeerde afbeelding., verliesloosLossless compressie algoritmen verkleinen de bestandsgrootte met behoud van een perfecte kopie van de originele ongecomprimeerde afbeelding., verlieslozeLossless compressie algoritmen verkleinen de bestandsgrootte met behoud van een perfecte kopie van de originele ongecomprimeerde afbeelding.
Toelichting op definitieLossless compressieLossless compressie algoritmen verkleinen de bestandsgrootte met behoud van een perfecte kopie van de originele ongecomprimeerde afbeelding. is een klasseVerzameling objecten met overeenkomstige eigenschappen (‘kenmerken, associaties en gedrag’).Een groep voorwerpen die een bepaald aantal kenmerken gemeenschappelijk heeft en zich daarin onderscheidt van overeenkomstige groepen. Verzameling mensen of dingen met dezelfde eigenschappen. van algoritmen voor gegevenscompressie waarmee de originele gegevens perfect kunnen worden gereconstrueerd uit de gecomprimeerde gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.Een gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit.. Met verlieslatende compressie is daarentegen alleen reconstructie mogelijk van een benadering van de oorspronkelijke gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.Een gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit., maar meestal met sterk verbeterde compressiesnelheden (en dus kleinere mediaformaten).


Lossless compressieLossless compressie algoritmen verkleinen de bestandsgrootte met behoud van een perfecte kopie van de originele ongecomprimeerde afbeelding. resulteert in het algemeen, maar niet altijd, in grotere bestandenEen elektronisch bestand (computerbestand), kortweg bestand (Engels: file) is een geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door het elektronische apparaat (computer, smartphone, digitale videorecorder en dergelijke) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken. dan lossy compressie. Compressie zonder verlies moet worden gebruikt om opeenhoping van hercompressiestadia te voorkomen bij het bewerken van afbeeldingen.

Bij waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe. worden alle luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone). producten geconverteerd naar Lossless compressieLossless compressie algoritmen verkleinen de bestandsgrootte met behoud van een perfecte kopie van de originele ongecomprimeerde afbeelding. formaat voor permanente opslag. Indien nodig kan de data weer geconverteerd worden naar het juiste bruikbare rasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen. formaat zonder dataverlies.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Image_file_formats, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lossless_compression

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
lossless compressieLossless compressie algoritmen verkleinen de bestandsgrootte met behoud van een perfecte kopie van de originele ongecomprimeerde afbeelding.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
lossless compressieLossless compressie algoritmen verkleinen de bestandsgrootte met behoud van een perfecte kopie van de originele ongecomprimeerde afbeelding.Gerelateerd
  • raster (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
tiff (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdlossless compressieLossless compressie algoritmen verkleinen de bestandsgrootte met behoud van een perfecte kopie van de originele ongecomprimeerde afbeelding.
Rdf.jpg