bouwland


Eigenschappen

Voorkeurslabelbouwland
DefinitieGrond in cultuur gebracht met als doel voortbrenging en verbouw van seizoengewassen, bestemd voor dierlijke en/of menselijke consumptie.
Toelichting op definitieBron: CHEOBS


Stuk grond dat is bedoeld voor het geheel van economische activiteiten waarbij het natuurlijke milieu wordt aangepast ten behoeve van de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik. (bron: Objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat (NL))

Terreindeel in gebruik als akker met gewassen die in een teelt roulatieschema zijn opgenomen. Kan tijdelijk zonder gewas zijn of braak liggen. (bron: Informatiemodel Grootschalige topografie)
Exacte overeenkomsthttp://ont.cbnl.org/cb/def/CB01594, http://www.rws.nl/abdl#DEF-0617

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bouwlandBreder
bouwlandBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
referentiepercelen (Begrip)Brederbouwland
Rdf.jpg