faunarand


Eigenschappen

Voorkeurslabelfaunarand
DefinitieFaunarand is een (eufemistische) aanduiding voor een braakliggende of met een speciaal gras- of bloemenmengsel ingezaaide strook langs een akkerland en grasland, waarmee geprobeerd wordt om ongewervelden (zoals insecten), akker- en weidevogels in intensief gebruikte landbouwgebieden een kans te geven om te overleven.
Synoniemfaunaranden
Toelichting op definitieVeel ingezaaide soorten in faunaranden zijn groenbemesters als bladrammenas en witte mosterd , luzerne, klaproossoorten, zomergranen (zomertarwe en zomergerst) en winterrogge. Het is een met behulp van overheidssubsidie verbrede akkerrand.


Het doel van faunaranden is:

  • onderkomen, broedgelegenheid, voedsel en bescherming voor allerhande dieren bieden;

langs watergangen zorgen voor vermindering van de concentraties van met name nitraat en chloride in het water, beschermening bieden tegen uitspoeling;

  • een bijdrage leveren aan de natuurlijke bestrijding van ziekten en plagen doordat natuurlijke bestrijders als loopkevers, spinnen, larven van zweefvliegen, sluipwespen en roofwantsen er kunnen leven;
  • door hun bloemenrijkdom het boerenbedrijf als milieuvriendelijk presenteren en recreatie bevorderen.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Faunarand
Afbeelding van440px-Faunarand_Hogeland.jpg

Brede faunarand in de streek Kattenburg op het Groningse Hogeland.

440px-Faunarand_Drenthe.jpg

Faunarand met representatiebord ten westen van Assen.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
faunarandBreder
faunarandBron van
faunarandGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg