weiland

Eigenschappen

VoorkeurslabelweilandTerrein begroeid met gras voor het weiden van koeien.
DefinitieTerreinDoor een type landgebruik gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde weg, spoorbaan of water. begroeid met grasEen profielverdediging met behulp van graszoden. voor het weiden van koeien.
SynoniemweilandenTerrein begroeid met gras voor het weiden van koeien., weiTerrein begroeid met gras voor het weiden van koeien., weideTerrein begroeid met gras voor het weiden van koeien.
Toelichting op definitieEen weilandTerrein begroeid met gras voor het weiden van koeien., weiTerrein begroeid met gras voor het weiden van koeien. of weideTerrein begroeid met gras voor het weiden van koeien. is een stuk open grasland dat gebruikt wordt om vee te laten grazen. Weiden kunnen in cultuurHet verbouwen van gewassen - teelt. Geheel van voortbrengselen van een gemeenschap. gebracht zijn en bij een boerderij horen, maar ook in het wild is veel grasland.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://ont.cbnl.org/cb/def/CB03617, https://nl.wikipedia.org/wiki/Weiland
Afbeelding van390px-Koeien_in_weide.JPG
WeilandTerrein begroeid met gras voor het weiden van koeien. met koeien.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
weilandTerrein begroeid met gras voor het weiden van koeien.Breder
  • agrarisch terrein (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
weilandTerrein begroeid met gras voor het weiden van koeien.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg