ion


Eigenschappen

Voorkeurslabelion
DefinitieGeladen deeltje - ontstaan door verwijdering of toevoeging van elektronen aan een deeltje, onder andere door chemische reacties of inwerking van straling - ionen bewegen in een elektrisch veld naar de tegengesteld geladen elektrode toe.
Synoniemionen
Toelichting op definitie(bron: Aquo)


Elektrisch geladen atoom of molecuul. (bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie (NL) / ABDL))

Een ion (uitspraak met klemtoon op o) is een elektrisch geladen atoom of molecuul, een monoatomisch ion, of een groep atomen met een elektrische lading, een zogeheten polyatomisch ion. Een ion kan positief of negatief geladen zijn door respectievelijk een tekort of een overschot van een of meer elektronen. In de natuur- en de sterrenkunde beschouwt men meestal geïsoleerde atomen of moleculen; in de scheikunde en de biologie bevinden de geladen atomen en moleculen zich doorgaans in een waterige oplossing (elektrolyt). In het geval dat een groep van onderling verbonden atomen een lading draagt, wordt gesproken van een samengesteld of polyatomisch ion, bijvoorbeeld het ammonium-kation (NH4+) of het zuurrest-anion SO42−. Wanneer, vanuit ongeladen atomen, ionen gevormd worden spreekt men van ionisatie. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-5707e339-1b14-45ef-8d12-772942603e1b
Afbeelding van420px-Nitrate-ion-elpot.png
Een elektrondensiteitsplot van het nitraation (NO3−).
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ionBreder
ionBron van
ionLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
anion (Begrip)Brederion
kation (Begrip)Brederion
elektrolyt (Begrip)Gerelateerdion
Rdf.jpg