ecologische verbindingszone


Eigenschappen

Voorkeurslabelecologische verbindingszone
AfkortingEVZ
DefinitieGebied of structuur die verbreiding, migratie en uitwisseling van organismen tussen verschillende soorten kerngebieden mogelijk maakt.
Synoniemecologische verbindingszones
Toelichting op definitieNetwerk van gebieden, beken, rivieren, biotopen en zones dat prioriteit krijgt in natuur- en landschapsbeleid. Het betreft hier de ecologische verbindingszone.

Een ecologische verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur) die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Ecologische verbindingszones worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken (uitwisseling van genen).

Het ontbreken van ecologische verbindingen kan ertoe leiden dat bepaalde natuurgebieden met hun leefgemeenschappen geïsoleerd raken (Dit wordt ook wel habitatfragmentatie genoemd). Het is normaal dat de omstandigheden in een leefgemeenschap niet altijd gelijk zijn. Wanneer een populatie in een slechte periode achteruit gaat, dan bestaat het risico dat een kritische ondergrens overschreden wordt waardoor een organisme verdwijnt. Doordat ecologische verbindingszones leefgemeenschappen met elkaar verbinden, dragen ze bij tot een groter draagvlak voor het voortbestaan van een soort.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-d0681b7b-2851-4f2d-885b-bc0c12732fec, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologische_verbindingszone
Afbeelding vanSchematische_weergave_ecologische_verbindingszone.png
Een schematisch voorbeeld van een ecologische verbindingszone tussen twee natuurgebieden met stapstenen en corridors.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ecologische verbindingszoneBreder
ecologische verbindingszoneBron van
ecologische verbindingszoneGerelateerd
ecologische verbindingszoneLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
plas-draszone (Begrip)Brederecologische verbindingszone
ecologisch maaien (Begrip)Gerelateerdecologische verbindingszone
Rdf.jpgEcologische-verbindingszone-Westerbroek.png