werkingsgebied


Eigenschappen

Voorkeurslabelwerkingsgebied
DefinitieEen geografisch gebied, gekaderd en gedefinieerd door een set van coördinaten, waarop regels van toepassing zijn. Dit zijn lijnen of polygonen.
Synoniemwerkingsgebieden
Toelichting op definitieEen werkingsgebied is onderdeel van de regels in de nieuwe waterschapsverordening. Die regels bestaan straks uit juridische regeltekst en werkingsgebieden. Het betreft hier een (ruimtelijk) gebied waarop een juridische regel betrekking heeft. Dit betekent dat specifieke regels alleen gelden binnen de grenzen van een bepaald gebied. Het begrip wordt voornamelijk gebruikt binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet.


Het begrip beperkingengebied is ook een werkingsgebied, maar het kan ook om andere gebieden gaan waar bepaalde regels gelden ter bescherming van het watersysteem. Denk bijvoorbeeld aan regels over de activiteit uitbreiden van verhardingen in een gebied met weinig waterberging. Een werkingsgebied kan dus een specifiek gebied binnen het beheergebied van het waterschap zijn, maar het kan ook het gehele beheergebied van het waterschap zijn (de regels uit de waterschapsverordening zijn dan op het gehele gebied van toepassing). De werkingsgebieden (en bijbehorende voorschriften) kunnen visueel worden weergegeven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De geografische begrenzing van deze werkingsgebieden kan regelmatig wijzigen als gevolg van projecten van derden of door het waterschap zelf.


Zoals uit het voorgaande blijkt, is een beperkingengebied een type werkingsgebied. De hiervoor gebruikte uitsnede bij het beperkingengebied, is hierna ook weergegeven ter visualisatie van een werkingsgebied. Bij een werkingsgebied is (zijn) de locatie(s) van de activiteit(en) dan van belang om de juiste juridische regels naar voren te halen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
Voorbeeldhttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2022-1894.html,
https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/c949eb71-ebcf-4b70-98fe-a5e6c4dae58f
Exacte overeenkomsthttps://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/werkingsgebied
Afbeelding vanUitsnede kaart geel gemarkeerd.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
werkingsgebiedBreder
werkingsgebiedBron van
werkingsgebiedDeel van
werkingsgebiedGerelateerd
werkingsgebiedLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
werkingsgebied primaire oppervlaktewaterlichamen (Begrip)Brederwerkingsgebied
beschermingszone primair oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Deel vanwerkingsgebied
kernzone primair oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Deel vanwerkingsgebied
Digitaal Stelsel Omgevingswet (Begrip)Gerelateerdwerkingsgebied
beperkingengebied (Begrip)Gerelateerdwerkingsgebied
waterstaatkundige zonering (Begrip)Gerelateerdwerkingsgebied
Rdf.jpg