zonering


Eigenschappen

Voorkeurslabelzonering
AfkortingGZN
DefinitieHet zodanig projecteren van activiteiten, dat een mogelijk negatieve invloed op de omgeving tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt, dan wel om optimale ontwikkelingskansen te bieden aan betrokken functies.
Synoniemzoneringen
Toelichting op definitieBron: www.waterwizard.nl.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-5b75faf5-b759-47af-9e31-4cd82f043b49
Afbeelding vanWaterstaatswerk met profiel van vrije ruimte, en beschermingszones.

Waterstaatswerk met profiel van vrije ruimte, en beschermingszones

Algemene theoretisch profiel regionale en overige A keringen t.b.v. zonering.
Algemene theoretisch profiel regionale en overige A keringen t.b.v. zonering.


StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zoneringBreder
zoneringBron van
zoneringGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beschermingszone (Begrip)Brederzonering
beschermingszone (Begrip)Brederzonering
beschermingszone primair oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Brederzonering
buitenbeschermingszone (Begrip)Brederzonering
ecologische verbindingszone (Begrip)Brederzonering
invloedslijn (Begrip)Brederzonering
kernzone primair oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Brederzonering
kernzone waterkering (Begrip)Brederzonering
keurzone (Begrip)Brederzonering
profiel van vrije ruimte (Begrip)Brederzonering
stabiliteitszone (Begrip)Brederzonering
waterstaatkundige zonering (Begrip)Brederzonering
kenmerkende profiellijn (Begrip)Gerelateerdzonering
Rdf.jpg