bebouwde kom


Eigenschappen

Voorkeurslabelbebouwde kom
DefinitieHet gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de wegenverkeerswet 1994.
Synoniembebouwde kommen
Toelichting op definitieDe bebouwde kom is overwegend bebouwd gebied waarvan de grenzen voor het verkeer met daartoe voorgeschreven borden worden aangegeven.

Het begrip bebouwde kom wordt gehanteerd in verschillende wetten, waarbij niet altijd hetzelfde gebied wordt bedoeld. (Bron: Crow)

De bebouwde kom is een door de overheid aangegeven gebied waar veel bebouwing is, waardoor het mogelijk is om in bebouwde gebieden andere regels te laten gelden.

In Nederland is er over het algemeen een duidelijk verschil tussen de bewoonde gebieden, zoals steden en dorpen, en de verbindingswegen daarbuiten. De bebouwde kom komt dan meestal overeen met het bebouwde gebied. In België is dit onderscheid er door de veelvuldige lintbebouwing veel minder.

Door de hogere bevolkingsdichtheid en de daarmee gepaarde verkeersrisico's in een bebouwd gebied zijn de maximumsnelheden lager dan buiten een bebouwde kom. De wegen in een bebouwde kom hebben een overwegend ontsluitende functie. (Bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.begrippenxl.nl/VNG/nl/page/Bebouwde_kom, https://data.crow.nl/thesaurus/term/1AFAEA04-774B-46B9-B647-C2A0649D7830
Afbeelding vaneinde bebouwde kom
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bebouwde komBreder
bebouwde komBron van
bebouwde komGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
woonplaats (Begrip)Gerelateerdbebouwde kom
Rdf.jpg