stedelijk gebied

Eigenschappen

Voorkeurslabelstedelijk gebied
DefinitieDicht bebouwd gebied. Het kan gaan om woongebieden en bedrijventerreinen of een mengvorm daarvan - voor de werking van de Keur zijn de grenzen van het stedelijk gebied zoals die zijn aangegeven op de Keurkaarten bepalend.
Synoniemstedelijke gebieden, urbaan gebied, urbane gebieden, stadsgewest, stadsgewesten
Toelichting op definitieEen stedelijk gebied is het gebied binnen de bebouwde kom ingevolge artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994.

Een stedelijk gebied, urbaan gebied of stadsgewest is een gebied met een ten opzichte van de omgeving verhoogde urbanisatiegraad.

Stedelijke gebieden zijn er in vele vormen en formaten. Dit kan een enkele alleen liggende en ten opzichte van de omgeving grote stad zijn, een apart liggende agglomeratie zoals het stedelijk gebied van Brussel, maar ook een aaneenschakeling van agglomeraties (conurbatie), zoals het concept van de Randstad in het westen van Nederland. Het begrip kan zelfs gebruikt worden voor een groep stedelijke gebieden met daartussenin nog steeds een verhoogde urbanisatiegraad, zoals grote delen van West-Europa of de BosWash in het oosten van de Verenigde Staten. Uiteindelijk komt het er dus op neer vanuit welk perspectief men een stedelijk gebied bekijkt.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-4d089c30-9e1b-488a-93ae-f4009f5e0cad, https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/8-Dam-duiker.pdf
Bijna overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Stedelijk_gebied
Afbeelding van260px-Urban-sprawl-in-Benelux.png
De Benelux heeft een grote urbanisatiegraad. In Vlaanderen is er tussen de grote steden meer nevelgebied dan in Nederland door de ruimtelijke versnippering.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stedelijk gebiedBreder
stedelijk gebiedBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bebouwde kom (Begrip)Gerelateerdstedelijk gebied
bebouwingszone (Begrip)Gerelateerdstedelijk gebied
plas-draszone (Begrip)Gerelateerdstedelijk gebied
Rdf.jpg