beperkingengebied


Eigenschappen

Voorkeurslabelbeperkingengebied
DefinitieBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.
Synoniembeperkingsgebied, beperkingsgebieden, beperkingengebieden
Toelichting op definitieKortgezegd zijn dit de gebieden rondom waterstaatswerken waar beperkingen gelden. Waterschappen kunnen voor alle typen waterstaatswerken beperkingengebieden aanwijzen. Dit betekent dat er beperkingen gelden voor activiteiten van

derden, ter plaatse van het waterstaatswerk als ook in de daaraan grenzende (beschermings)zones. Een beperkingengebied is in feite wat nu de (beschermings)zones onder de huidige wetgeving zijn en in veel gevallen omvat het beperkingengebied ook de locatie van het waterstaatswerk of object zelf. In een beperkingengebied gelden beperkingen voor de activiteiten van derden. Hierin zit de koppeling met het begrip beperkingengebiedactiviteit. De Omgevingswet definieert dit begrip als een activiteit binnen een beperkingengebied. Een beperkingengebiedactiviteit bij een waterstaatswerk zoals een oppervlaktewaterlichaam is bijvoorbeeld de aanleg van een brug. Een concreet voorbeeld van een beperkingengebied is een oppervlaktewaterlichaam (bijvoorbeeld een primaire watergang of een A-watergang) inclusief de (beschermings)zones (onderhoudsstroken en eventueel natuurvriendelijke oevers). Op onderstaande afbeelding is een A-watergang weergegeven inclusief bijbehorende zones. Het geheel vormt samen een beperkingengebied.

Regionale wateren worden aangewezen door de provincie. Het beheer van de regionale wateren wordt opgedragen aan de waterschappen. Dit gebeurt nu ook al onder de Waterwet en de Waterschapswet.

Voor regionale waterstaatswerken kan de beheerder zelf regels stellen. Een waterschap kan dus ook beperkingengebieden aanwijzen bij waterstaatswerken en daarvoor regels stellen. Een waterschap doet dit in de waterschapsverordening. Dit volgt uit artikel 2.3 lid 3 van de Omgevingswet.
Exacte overeenkomsthttps://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/Beperkingengebiedifo
Afbeelding vanA-watergang inclusief bijbehorende zones.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beperkingengebiedBreder
beperkingengebiedBron van
beperkingengebiedGerelateerd
beperkingengebiedLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Digitaal Stelsel Omgevingswet (Begrip)Gerelateerdbeperkingengebied
legger (Begrip)Gerelateerdbeperkingengebied
waterstaatkundige zonering (Begrip)Gerelateerdbeperkingengebied
werkingsgebied (Begrip)Gerelateerdbeperkingengebied
Rdf.jpg