omgevingswet

Eigenschappen

Voorkeurslabelomgevingswet
DefinitieIn 2016 is de Omgevingswet aangenomen en gepubliceerd. De vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) werden in augustus 2018 gepubliceerd. Nu wordt gewerkt aan de ministeriële regeling, de Invoeringswet en onderliggende regelgeving en de aanvullingswetten en onderliggende regelgeving.
Bronhttps://www.omgevingswetportaal.nl/

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Link naar collectie : omgevingswet

Andere collecties

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Digitaal Stelsel Omgevingswet (Begrip)Lid vanomgevingswet
aanlegplaats (Begrip)Lid vanomgevingswet
aanvoeren (Begrip)Lid vanomgevingswet
beheerregister (Begrip)Lid vanomgevingswet
beperkingengebied (Begrip)Lid vanomgevingswet
beplanting (Begrip)Lid vanomgevingswet
beregening (Begrip)Lid vanomgevingswet
bergingsgebied (Begrip)Lid vanomgevingswet
binnenberm (Begrip)Lid vanomgevingswet
bouwwerk (Begrip)Lid vanomgevingswet
bronbemaling (Begrip)Lid vanomgevingswet
buitentalud (Begrip)Lid vanomgevingswet
damwand (Begrip)Lid vanomgevingswet
doorstroomprofiel (Begrip)Lid vanomgevingswet
drainage (Begrip)Lid vanomgevingswet
drooglegging (Begrip)Lid vanomgevingswet
duinvoet (Begrip)Lid vanomgevingswet
grondwateronttrekking (Begrip)Lid vanomgevingswet
grondwatersanering (Begrip)Lid vanomgevingswet
infiltreren van water (Begrip)Lid vanomgevingswet
insteek (Begrip)Lid vanomgevingswet
kunstwerk (Begrip)Lid vanomgevingswet
kwel (Begrip)Lid vanomgevingswet
oeverlijn (Begrip)Lid vanomgevingswet
omgevingsvergunning (Begrip)Lid vanomgevingswet
onderbemaling waterkwaliteit (Begrip)Lid vanomgevingswet
onderhoudsplichtige (Begrip)Lid vanomgevingswet
peilafwijking (Begrip)Lid vanomgevingswet
peilbesluit (Begrip)Lid vanomgevingswet
profiel van vrije ruimte (Begrip)Lid vanomgevingswet
strand (Begrip)Lid vanomgevingswet
structuurlaag (Begrip)Lid vanomgevingswet
talud (Begrip)Lid vanomgevingswet
uitlaat (Begrip)Lid vanomgevingswet
vegetatie (Begrip)Lid vanomgevingswet
verval (Begrip)Lid vanomgevingswet
waterdiepte (Begrip)Lid vanomgevingswet
waterkering (Begrip)Lid vanomgevingswet
wateroverlast (Begrip)Lid vanomgevingswet
waterspiegel (Begrip)Lid vanomgevingswet
waterstaatswerk (Begrip)Lid vanomgevingswet
watervoerende laag (Begrip)Lid vanomgevingswet
werkingsgebied (Begrip)Lid vanomgevingswet
zeereep (Begrip)Lid vanomgevingswet
Digitaal Stelsel Omgevingswet (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
aanlegplaats (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
aanvoeren (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
beheerregister (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
beperkingengebied (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
beplanting (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
beregening (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
bergingsgebied (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
binnenberm (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
bouwwerk (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
bronbemaling (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
buitentalud (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
damwand (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
doorstroomprofiel (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
drainage (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
drooglegging (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
duinvoet (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
grondwateronttrekking (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
grondwatersanering (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
infiltreren van water (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
insteek (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
kunstwerk (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
kwel (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
oeverlijn (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
omgevingsvergunning (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
onderbemaling waterkwaliteit (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
onderhoudsplichtige (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
peilafwijking (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
peilbesluit (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
profiel van vrije ruimte (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
strand (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
structuurlaag (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
talud (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
uitlaat (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
vegetatie (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
verval (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
waterdiepte (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
waterkering (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
wateroverlast (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
waterspiegel (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
waterstaatswerk (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
watervoerende laag (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
werkingsgebied (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet
zeereep (Begrip)Lid van Aquoomgevingswet