omgevingswet

Eigenschappen

Voorkeurslabelomgevingswet
DefinitieIn 2016 is de Omgevingswet aangenomen en gepubliceerd. De vier algemene maatregelen van bestuurEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. (AMvBEen procedurele (uitvoering)regeling voor enkele in een wet genoemde onderwerpen.'s) werden in augustus 2018 gepubliceerd. Nu wordt gewerkt aan de ministeriële regeling, de Invoeringswet en onderliggende regelgeving en de aanvullingswetten en onderliggende regelgeving. De planning is dat de Omgevingswet in 2021 in werking treedt.
BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.https://www.omgevingswetportaal.nl/

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten

Link naar AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. collectie : omgevingswet

Andere AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. collecties