wetgeving


Eigenschappen

Voorkeurslabelwetgeving
DefinitieHet geheel aan wetten die in een land gelden.
Synoniemwetgevingen
Toelichting op definitieGeheel van wetten van een Staat, een gewest, een gemeenschap of het geheel van aangenomen wetten in een welbepaald domein (bijvoorbeeld de wetgeving inzake huisvesting) Geschreven verklaringen die rechtsgeldig zijn door de goedkeuring of bekrachtiging van een officieel staatsorgaan of ander bestuurslichaam, zoals wetten, regelingen, toekenningen van fondsen en internationale verdragen.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-bf4bee84-081f-46fc-bb44-b0f32b0ca856, https://nl.wiktionary.org/wiki/wetgeving, https://www.encyclo.nl/lokaal/10366, https://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wetgevingBreder
wetgevingBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Algemene Verordening Gegevensbescherming (Begrip)Brederwetgeving
Klimaatwet (Begrip)Brederwetgeving
Omgevingswet (Begrip)Brederwetgeving
Wet Herverdeling Wegenbeheer (Begrip)Brederwetgeving
Wet Open overheid (Begrip)Brederwetgeving
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Begrip)Brederwetgeving
verordening (Begrip)Brederwetgeving
woonschepenwet (Begrip)Brederwetgeving
Algemene bepalingen regelgeving, wet en verordening (Begrip)Deel vanwetgeving
activiteitenbesluit milieubeheer (Begrip)Deel vanwetgeving
algemene maatregel van bestuur (Begrip)Deel vanwetgeving
wet bodembescherming (Begrip)Deel vanwetgeving
wet verontreiniging oppervlaktewater (Begrip)Deel vanwetgeving
aanvraag vergunning (Begrip)Gerelateerdwetgeving
aanzegging (Begrip)Gerelateerdwetgeving
beheer en onderhoud (Begrip)Gerelateerdwetgeving
handhaving (Begrip)Gerelateerdwetgeving
passief beheer (Begrip)Gerelateerdwetgeving
Rdf.jpg