Wet Open overheid


Eigenschappen

VoorkeurslabelWet Open overheid
AfkortingWOO
DefinitieDe Wet Open overheid geeft iedereen het wettelijke recht op toegang tot publieke informatie.
SynoniemWoo
Toelichting op definitieDe actieve openbaarmaking van overheidsinformatie heeft een centrale rol gekregen in deze wet. Zo moeten bestuursorganen bepaalde informatie verplicht actief openbaar maken via het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Daarnaast kent de Woo ook een inspanningsverplichting op het gebied van actieve openbaarmaking. Onder de Woo kan verder, net als onder de Wob, een verzoek tot informatie worden ingediend bij bestuursorganen. De regelgeving over deze passieve openbaarmaking is grotendeels overgenomen uit de Wob.
Exacte overeenkomsthttps://www.eerstekamer.nl/behandeling/20210202/brief_van_de_initiatiefnemers_over_2/document3/f=/vlg2q0lmnnzr_opgemaakt.pdf, https://www.uvw.nl/eerste-kamer-stemt-in-met-wet-open-overheid/, https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/democratie/democratie-in-actie/wet-open-overheid/
Afbeelding van23_van_wob_naar_woo.jpg


EvZMIwhXEAICaXR.jpg

rijk_aan_informatie_illustratie.jpg
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Wet Open overheidBreder
Wet Open overheidBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Platform Open Overheidsinformatie (Begrip)Deel vanWet Open overheid
Rdf.jpg