Platform Open Overheidsinformatie


Eigenschappen

VoorkeurslabelPlatform Open Overheidsinformatie
AfkortingPLOOI
DefinitieHet platform Open Overheidsinformatie zorgt ervoor dat overheidsinformatie makkelijk(er) te vinden is voor iedereen.
Synoniemplooi
Toelichting op definitiePLOOI biedt inwoners één centrale vindplaats voor actief openbaar gemaakte overheidsinformatie. In samenhang én makkelijk doorzoekbaar. Ongeacht waar op het internet de informatie is gepubliceerd.


Voor overheidsorganisaties is het een middel om overheidsinformatie op een gestandaardiseerde manier openbaar en vooral vindbaar te maken voor een breed publiek. PLOOI ondersteunt organisaties in het kunnen voldoen aan de eisen van de Wet open overheid (Woo) als deze in werking treedt (naar verwachting: 2021).

Het platform helpt overheden hun informatie -waar en wanneer dat kan- online beschikbaar te stellen, én draagt bij aan het verbeteren van de vindbaarheid van deze informatie.

PLOOI zorgt ervoor dat toegang tot openbare overheidsinformatie makkelijker wordt doordat:

  • Alle informatie op één plek te vinden is. Ongeacht waar op het internet deze informatie is gepubliceerd. U hoeft niet meer apart te zoeken op de verschillende overheidswebsites zoals wetten.nl, overheid.nl, rijksoverheid.nl, tweedekamer.nl of andere sites.
  • PLOOI zoektermen (begrijpelijk voor niet-ambtenaren) toevoegt aan bestanden.
  • Documenten worden door meerdere instanties gepubliceerd, bijvoorbeeld als bijlage. PLOOI zorgt ervoor dat in het zoekoverzicht deze zelfde documenten maar één keer zichtbaar worden. Ook kunt u zien welke organisaties dit document hebben gepubliceerd.
  • Tijdens het zoeken andere documenten worden voorgesteld die misschien ook interessant voor u zijn. Deze documenten kunnen overal op het internet staan. PLOOI kan bijvoorbeeld een wet van wetten.nl aan u laten zien. Of bijvoorbeeld een document op de website van de belastingdienst waar uw zoekterm in voorkomt.


  • U gemakkelijk kunt zien welke organisatie welke informatie openbaar maakt.
De decentrale overheden worden betrokken bij het plan om PLOOI te ontwikkelen. Het gebruik van de centrale publicatievoorziening PLOOI wordt verplicht gesteld bij de actieve openbaarmaking van de 11 informatiecategorieën die in de Woo worden genoemd. De decentrale overheden hoeven niet op de ingangsdatum aangesloten te zijn op PLOOI. De aansluiting zal gefaseerd plaatsvinden. De Unie van waterschappen, de VNG en het IPO hadden eerder hun zorgen geuit over de tijdige beschikbaarheid van PLOOI. Kajsa Ollongren, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), heeft in de Eerste Kamer aangegeven met de koepels samen te werken aan een plan voor aansluiting van de decentrale overheden. Dit plan moet er voor het eind van 2021 zijn en zal indicatieve data vermelden wanneer de aansluiting gerealiseerd moet zijn.
Exacte overeenkomsthttps://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/platform-open-overheidsinformatie-online/, https://www.koopoverheid.nl/voor-overheden/rijksoverheid/plooi-platform-open-overheidsinformatie, https://www.uvw.nl/eerste-kamer-stemt-in-met-wet-open-overheid/
Afbeelding vanaansluitschema-plooi.png
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Platform Open OverheidsinformatieBreder
Platform Open OverheidsinformatieBron van
Platform Open OverheidsinformatieDeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg