activiteitenbesluit milieubeheer


Eigenschappen

Voorkeurslabelactiviteitenbesluit milieubeheer
AfkortingBarim
DefinitieHet Activiteitenbesluit milieubeheer is sinds 1 januari 2013 de officiële benaming voor het Nederlandse Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. De naam van dit besluit werd binnen overheidsorganisaties vaak afgekort tot Barim.
Toelichting op definitieHet is een algemene maatregel van bestuur (AMVB) ter ondersteuning van de Wet milieubeheer (1 januari 2008) en de Waterwet. Het besluit stelt algemene regels voor bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen en voorheen een milieuvergunning nodig hadden. Het besluit onderscheidt drie type bedrijven, afhankelijk van de milieubelasting. Type A-bedrijven moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit maar hoeven hun activiteiten niet meer te melden. Type B-bedrijven moeten hun activiteiten wel melden. Type C-bedrijven moeten nog steeds een omgevingsvergunning aanvragen (voor het onderdeel milieu). Veel uitvoeringsdetails zijn opgenomen in de Activiteitenregeling milieubeheer. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2023-07-01, https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
activiteitenbesluit milieubeheerBreder
activiteitenbesluit milieubeheerBron van
activiteitenbesluit milieubeheerDeel van
activiteitenbesluit milieubeheerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
teeltvrije zone (Begrip)Gerelateerdactiviteitenbesluit milieubeheer
Rdf.jpg