milieu


Eigenschappen

Voorkeurslabelmilieu
DefinitieHet geheel van essentiële voorwaarden en invloeden dat voor het leven van organismen van belang is.
Publieksvriendelijke toelichtingHet milieu is het geheel van voorwaarden en invloeden van de omgeving, waardoor het leven voor een organisme daar al dan niet mogelijk is.
Synoniemleefklimaat
Toelichting op definitie(bron: Advies inzake een begrippenlijst ten behoeve van ecologische normen waterbeheer. Deeladvies I. Gezondheidsraad, Rapport no. 84/37, Den Haag, 1984. / Aquo)


Milieu of omgeving is, in de biologie en de ecologie, het geheel van uitwendige voorwaarden en invloeden die voor een organisme, hetzij dier (inclusief de mens), plant of micro-organisme, van essentieel belang zijn. Het is de omgeving waarin, en waarvan het organisme, mede afhankelijk van de soort, al dan niet kan leven. De feitelijke leefomgeving van een organisme is zijn habitat. (bron: Wikipedia)

Het geheel van essentiële voorwaarden en invloeden dat voor het leven van organismen van belang is. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-301d978c-2492-4910-a563-de3088071493
Afbeelding van520px-The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
milieuBreder
milieuBron van
milieuGerelateerd
milieuLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
emissie (Begrip)Bredermilieu
immissie (Begrip)Bredermilieu
mesotroof milieu (Begrip)Bredermilieu
sublitoraal milieu (Begrip)Bredermilieu
synecologie (Begrip)Bredermilieu
activiteitenbesluit milieubeheer (Begrip)Gerelateerdmilieu
baseline onderzoek (Begrip)Gerelateerdmilieu
ecologische amplitude (Begrip)Gerelateerdmilieu
ecologische indicator (Begrip)Gerelateerdmilieu
ecotype (Begrip)Gerelateerdmilieu
milieu indicator (Begrip)Gerelateerdmilieu
milieubedreigende invloed (Begrip)Gerelateerdmilieu
milieukwaliteitsnorm (Begrip)Gerelateerdmilieu
milieuvreemde stoffen (Begrip)Gerelateerdmilieu
Rdf.jpg