aanvraag vergunning

Eigenschappen

Voorkeurslabelaanvraag vergunningDe aanvraag van een vergunning (positieve beschikking)
AfkortingWAVDe aanvraag van een vergunning (positieve beschikking)
DefinitieDe aanvraag van een vergunningOverheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld. (positieve beschikkingEen besluit over een aanvraag)
Synoniemaanvraag vergunningenDe aanvraag van een vergunning (positieve beschikking)
Toelichting op definitieDe aanvraag van een vergunningOverheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld. wordt een feitEen feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, doordat het ofwel zintuiglijk waargenomen ofwel instrumenteel gemeten kan worden. vanaf het moment dat formeel de aanvraag is ingediend. Zaken als het saneringsplan en bezoekrapportages die voorafgaande aan dit feitEen feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, doordat het ofwel zintuiglijk waargenomen ofwel instrumenteel gemeten kan worden. zijn verricht, worden hieronder niet begrepen. Heeft een relatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. in RolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. subject.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=29668&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aanvraag vergunningDe aanvraag van een vergunning (positieve beschikking)BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
aanvraag vergunningDe aanvraag van een vergunning (positieve beschikking)Gerelateerd
  • wetgeving (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aanvraag vergunningDe aanvraag van een vergunning (positieve beschikking)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg