Algemene Verordening Gegevensbescherming


Eigenschappen

VoorkeurslabelAlgemene Verordening Gegevensbescherming
AfkortingAVG
DefinitieSinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Toelichting op definitieDe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten.

De verordening verving de databeschermingsrichtlijn uit 1995, deze sloot niet meer aan op de huidige digitale wereld.

De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Organisaties kregen tot 25 mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. De maximale boete is 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet in het geval van een onderneming, waarbij de hoogste variant geldt.

Voor opsporingsinstanties en het Openbaar Ministerie geldt aparte privacywetgeving. (Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/AVG, https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_verordening_gegevensbescherming
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Algemene Verordening GegevensbeschermingBreder
Algemene Verordening GegevensbeschermingBron van
Algemene Verordening GegevensbeschermingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Data Protection Impact Assessment (Begrip)GerelateerdAlgemene Verordening Gegevensbescherming
blurren (Begrip)GerelateerdAlgemene Verordening Gegevensbescherming
Rdf.jpg