Klimaatwet

Eigenschappen

VoorkeurslabelKlimaatwet
DefinitieEen klimaatwet is een wet die reeds in verschillende landen is aangenomen of waarvoor een voorstel bestaat in andere landen. Het doel is om doelstellingen vast te leggen om de klimaatverandering tegen te gaan. Er bestaat reeds een klimaatwet in onder andere Nederland, Zweden, Finland en Frankrijk.
Toelichting op definitieDe Wet van 2 juli 2019, houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) stelt klimaatdoelstellingen voor de regering vast. Tegelijkertijd is het een kader voor de ontwikkeling, effectmeting en wijze van verantwoording van het beleid dat moet leiden tot het halen van de wettelijke vastgelegde klimaatdoelstellingen. Hoofddoel van de wet is het bereiken van 95% broeikasgasreductie in Nederland in 2050 ten opzichte van 1990 en als tussendoel streven naar 49% broeikasgasreductie in 2030 ten opzichte van 1990. Daarnaast bevat de wet als nevendoel het streven naar 100% CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatwet, http://www.rws.nl/abdl#DEF-2671
Bijna overeenkomsthttps://www.eerstekamer.nl/nieuws/20190528/klimaatwet_aangenomen_door_eerste
Afbeelding van300px-Climate_Change_Performance_Index.svg.png
Landen naar Climate Change Performance Index, die bestaat uit de volgende onderdelen: uitstoot broeikasgassen (50%), hernieuwbare energie (20%), energieverbruik (20%) en klimaatbeleid (20%).

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
KlimaatwetBreder
KlimaatwetBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
energietransitie (Begrip)Deel vanKlimaatwet
klimaatbestendig (Begrip)GerelateerdKlimaatwet
Rdf.jpg