waterschapswet

Eigenschappen

Voorkeurslabelwaterschapswet
DefinitieDe wet stelt een aantal algemene regels voor de samenstelling van het waterschapsbestuur.
Toelichting op definitieZo heeft het waterschap net als een gemeente een algemeen bestuur (verenigde vergadering), een dagelijks bestuur (college van dijkgraaf en hoogheemraden) en een voorzitter (dijkgraaf). (Vergelijkbaar met gemeenteraad, college van B&W en burgemeester). De Waterschapswet is een Nederlandse wet die vastgesteld is in 1991. De wet regelt de instelling en opheffing van een waterschap. Bij instelling worden de taken en inrichting van het waterschap en de samenstelling van het bestuur geregeld. De taken van waterschappen zijn sinds 2009 verder uitgewerkt in de Waterwet.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-ecc04dd5-899e-4a8a-bea9-16dfc6d14d99, https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschapswet

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterschapswetBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
legger (Begrip)Gerelateerdwaterschapswet
Rdf.jpg