bestuur


Eigenschappen

Voorkeurslabelbestuur
DefinitieEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt.
Synoniembestuurlijke, bestuurlijk
Toelichting op definitieBeheer van organisaties, overheden, projecten.

Binnen bepaalde contexten wordt een bestuur vaak aangeduid met alternatieve termen, zoals presidium, senaat, directie, gremium, raad of collegium. Een bestuur in staatkundige zin wordt een overheid of regering genoemd.

Doorgaans bestaat een bestuur minimaal uit een voorzitter (en vicevoorzitter), een secretaris en een penningmeester. De leden van het bestuur die geen specifieke functie of taak hebben, worden wel 'algemeen lid' genoemd.

De taken van het bestuur omvatten:

  • vaststellen van beleid en toezien op de dagelijkse gang van zaken;
  • zorg dragen dat de vergadering (of bij de structuurvennootschap de raad van commissarissen) het bestuur kan controleren door middel van het regelmatig uitroepen van vergaderingen en het presenteren van jaarstukken;
  • vertegenwoordigen van de rechtspersoon.
Het bestuur is als enige bevoegd om beleid te formuleren in een rechtspersoon. Het bestuur is belast met het welzijn en de continuïteit van een rechtspersoon en geniet op dit gebied een, behoudens wettelijke voorwaarden, onbegrensde autonomie. Het bestuur kan derhalve niet worden beperkt door een besluit of instructies van de leden- of aandeelhoudersvergadering.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuur, https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/81d0e638-eb30-4fca-a964-9fd4a5a424fc
Afbeelding vandagelijks-bestuur-waterschappen.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bestuurBreder
bestuurBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
algemeen bestuur van het waterschap (Begrip)Brederbestuur
bestuurder (Begrip)Brederbestuur
bestuursbevoegdheid (Begrip)Brederbestuur
commissie (Begrip)Brederbestuur
dagelijks bestuur van het waterschap (Begrip)Brederbestuur
dijkgraaf (Begrip)Brederbestuur
secretaris-directeur (Begrip)Brederbestuur
Rdf.jpgdecentraal-bestuur-2016-cijfers.png