bestuurder

Eigenschappen

VoorkeurslabelbestuurderFunctionaris die sturing geeft aan het openbaar bestuur.
DefinitieFunctionaris die sturing geeft aan het openbaar bestuurEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt..
SynoniembestuurdersFunctionaris die sturing geeft aan het openbaar bestuur., moderateurFunctionaris die sturing geeft aan het openbaar bestuur., moderateursFunctionaris die sturing geeft aan het openbaar bestuur., regentFunctionaris die sturing geeft aan het openbaar bestuur., regentenFunctionaris die sturing geeft aan het openbaar bestuur.
Toelichting op definitiePersoon die deel uit maakt van het dagelijks bestuurEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. en of algemeen bestuur van het waterschapHet algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen.. Iemand die deel uitmaakt van een bestuurEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. => moderateurFunctionaris die sturing geeft aan het openbaar bestuur., regentFunctionaris die sturing geeft aan het openbaar bestuur..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23720&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Regent, https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuur

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bestuurderFunctionaris die sturing geeft aan het openbaar bestuur.Breder
  • bestuur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bestuurderFunctionaris die sturing geeft aan het openbaar bestuur.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
bestuurderFunctionaris die sturing geeft aan het openbaar bestuur.Gerelateerd

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg