secretaris-directeur

Eigenschappen

Voorkeurslabelsecretaris-directeur
DefinitieDe Secretaris-directeur van het waterscha[ vormt de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. De Secretaris-directeur is enerzijds de secretaris van het bestuur en is in die hoedanigheid aanwezig bij de vergaderingen van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur. Anderzijds is de Secretaris-directeur directeur van de uitvoerende organisatie.
Synoniemsecretaris, secretarisen, directeur, directeuren, secretaris directeur
Exacte overeenkomsthttps://www.hunzeenaas.nl/bestuur-en-organisatie/bestuur/secretaris-directeur/
Afbeelding vanbestuur waterschap
Het algemeen bestuur, het dagelijksbestuur, dijkgraaf en secretaris-directeur van het waterschap.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
secretaris-directeurBreder
secretaris-directeurBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg