zone


Eigenschappen

Voorkeurslabelzone
DefinitieStreek, gebied tussen zekere begrenzingen.
Synoniemzones
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-9706e4e2-5ba3-4686-96a5-e57a6a66b40b
Bijna overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Zone
Afbeelding vanBestand:Spuitvrije zone 4m toelichting.jpg
Voorbeeld van een zone langs een watergang.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zoneBreder
zoneBron van
zoneLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
branding (Begrip)Brederzone
emerse zone (Begrip)Brederzone
golfklapzone (Begrip)Brederzone
kernzone waterkering (Begrip)Brederzone
kust zone (Begrip)Brederzone
luwe zone (Begrip)Brederzone
spuitvrije zone (Begrip)Brederzone
submerse zone (Begrip)Brederzone
teeltvrije zone (Begrip)Brederzone
verzadigde zone (Begrip)Brederzone
Rdf.jpg