beschermingszone


Eigenschappen

Voorkeurslabelbeschermingszone
DefinitieAan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden. Zone binnen het gebied dat onder werking van de keur of Wbr valt en die als zodanig in de legger is opgenomen.
Synoniembeschermingszones
Toelichting op definitieEen vlakvormige zone die begint op de grens van de vlakvormige representatie van het waterstaatswerk. Typische soorten beschermingszones zijn: 'beschermingszone' en 'profiel van vrije ruimte'.


Het profiel van vrije ruimte is vaak gedeeltelijk of geheel binnen de beschermingszones gelegen. Stroken grond ter weerszijden van de kernzone, die daadwerkelijk bijdragen tot het waarborgen van de stabiliteit van de waterkering.

Langs een waterstaatswerk, met uitzondering van schouwsloten en van overige oppervlaktewaterlichamen, liggende zone die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze Keur van toepassing zijn.

BWBR0025458, Wet van 29 januari 2009, houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet)
Exacte overeenkomsthttp://www.aquolex.nl/html5/?id=30873&type=term, https://www.aquo.nl/index.php/Id-83a6a2b2-5d27-4a94-9111-d7d57fadccf0, https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/Keur.pdf, https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.2/Objectenhandboek%20DAMO%202.2/HTML/Beschermingszone.html
Afbeelding vanWaterstaatswerk met profiel van vrije ruimte, en beschermingszones.

Waterstaatswerk met profiel van vrije ruimte, en beschermingszones

Primaire waterkering, bebouwdgebied
Primaire waterkering, bebouwdgebied.

Primaire waterkering, buitengebied

Primaire waterkering, buitengebied.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beschermingszoneBreder
beschermingszoneBron van
beschermingszoneGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beperkingengebied (Begrip)Gerelateerdbeschermingszone
beschermende gronden (Begrip)Gerelateerdbeschermingszone
legger (Begrip)Gerelateerdbeschermingszone
Rdf.jpgZoneringhoofdwatergang.png

beschermingszone langs oppervlaktewaterlichaam
Beschermingszone langs oppervlaktewaterlichaam.