binnenberm


Eigenschappen

Voorkeurslabelbinnenberm
Definitieeen verbreding aan de binnendijkse zijde van de dijk om het dijklichaam extra steun te bieden en/of om zandmeevoerende wellen te voorkomen
Publieksvriendelijke toelichtingBerm aan de landzijde van de dijk om te voorkomen dat de dijk verzwakt.
Synoniembinnenbermen
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-0aa3d6c1-619b-4ca6-81c6-1c0dd6554ea3
Afbeelding vandoorsnede waterkering
Doorsnede waterkering.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
binnenbermBreder
binnenbermBron van
binnenbermDeel van
binnenbermLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg