stroomgebieddistrict


Eigenschappen

Voorkeurslabelstroomgebieddistrict
DefinitieHet gebied van land en zee, gevormd door een of meer aan elkaar grenzende stroomgebieden met de bijbehorende grond- en kustwateren, dat overeenkomstig artikel 3, lid 1, als de voornaamste eenheid voor stroomgebiedbeheer is omschreven.
Synoniemstroomgebiedsdistricten, stroomgebiedsdistrict, stroomgebieddistricten
Toelichting op definitieStroomgebied >2500 km2, bijv. Rijn. Het gebied als bedoeld in artikel 2, onderdeel 15, van de kaderrichtlijn water.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-d24c9b47-f386-43f4-b826-3e5575a3c67e
Afbeelding vanstroomgebieden Nederland

stroomgebieden in Nederland.

stroomgebieddistrict

Stroomgebieddistrict.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stroomgebieddistrictBreder
stroomgebieddistrictBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Kaderrichtlijn Water stroomgebied district (Begrip)Brederstroomgebieddistrict
Rdf.jpg