benedenbeloop

Eigenschappen

VoorkeurslabelbenedenbeloopDeel van het talud tussen teen en buitenberm.
DefinitieDeel van het taludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak. tussen teen en buitenberm.
SynoniembenedenbelopenDeel van het talud tussen teen en buitenberm.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-0ee7f6df-7582-4a03-8e35-346783a54bfc
Afbeelding vanbovenbeloop en benedenbeloop waterkering

BovenbeloopDeel van het talud tussen buitenberm en kruin. en benedenbeloopDeel van het talud tussen teen en buitenberm. waterkeringKunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben..

Bovenbeloop en benedenbeloop van een waterkering

Voorbeeld van een bovenbeloopDeel van het talud tussen buitenberm en kruin. en benedenbeloopDeel van het talud tussen teen en buitenberm. van een waterkering type E.
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
benedenbeloopDeel van het talud tussen teen en buitenberm.Breder
  • gebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
benedenbeloopDeel van het talud tussen teen en buitenberm.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
benedenbeloopDeel van het talud tussen teen en buitenberm.Deel van
  • talud (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
benedenbeloopDeel van het talud tussen teen en buitenberm.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
bovenbeloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbenedenbeloopDeel van het talud tussen teen en buitenberm.
Rdf.jpg