steiger

Eigenschappen

VoorkeurslabelsteigerEen constructie boven het water, meestal langs een oever, die dient voor het afmeren van schepen of woonschepen. Constructie, die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel.
AfkortingALGEen constructie boven het water, meestal langs een oever, die dient voor het afmeren van schepen of woonschepen. Constructie, die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel.
DefinitieEen constructieWat door construeren ontstaan is. boven het waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)., meestal langs een oeverObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt., die dient voor het afmeren van schepenElk vaartuig met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer over water. of woonschepenEen drijvende inrichting of vaartuig bestemd en/of in gebruik om op te wonen.. ConstructieWat door construeren ontstaan is., die over een oppervlaktewaterlichaamSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna. is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceelEen perceel is een stuk grond waarvoor één rechtsorde geldt, dat wil zeggen dezelfde eigenaar en hetzelfde eigendomsrecht..
SynoniemsteigersEen constructie boven het water, meestal langs een oever, die dient voor het afmeren van schepen of woonschepen. Constructie, die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel., aanlegsteigerEen constructie boven het water, meestal langs een oever, die dient voor het afmeren van schepen of woonschepen. Constructie, die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel., aanlegsteigersEen constructie boven het water, meestal langs een oever, die dient voor het afmeren van schepen of woonschepen. Constructie, die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel.
Toelichting op definitieEen voorziening om schepenElk vaartuig met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer over water. aan te laten merenEen massa stilstaand landoppervlaktewater..
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/c6a53d1d-b31b-416d-b3b5-b79dab9ed101
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/1-Steiger.pdf, http://www.aquolex.nl/html5/?id=28851&type=term, http://www.aquolex.nl/html5/?id=28850&type=term
Afbeelding vansteiger in het Reitdiep

SteigerEen constructie boven het water, meestal langs een oever, die dient voor het afmeren van schepen of woonschepen. Constructie, die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel. in het ReitdiepHet Reitdiep (vroeger Groninger Diep geheten) is een diep dat van de stad Groningen (Noorderhaven) naar het Lauwersmeer loopt..

Steiger in de Drentse Hoofdvaart.

Steiger.

Steiger in de Drentse Hoofdvaart.

Steiger.
SteigerEen constructie boven het water, meestal langs een oever, die dient voor het afmeren van schepen of woonschepen. Constructie, die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel. in de Drentse Hoofdvaart.

drijvende steiger

Drijvende aanlegsteigerEen constructie boven het water, meestal langs een oever, die dient voor het afmeren van schepen of woonschepen. Constructie, die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel. in de Maas bij Maastricht.
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
steigerEen constructie boven het water, meestal langs een oever, die dient voor het afmeren van schepen of woonschepen. Constructie, die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel.Breder
  • afmeerconstructie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • bouwwerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
steigerEen constructie boven het water, meestal langs een oever, die dient voor het afmeren van schepen of woonschepen. Constructie, die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
steigerEen constructie boven het water, meestal langs een oever, die dient voor het afmeren van schepen of woonschepen. Constructie, die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
vlonder (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdsteigerEen constructie boven het water, meestal langs een oever, die dient voor het afmeren van schepen of woonschepen. Constructie, die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel.
Rdf.jpg