bronbemaling


Eigenschappen

Voorkeurslabelbronbemaling
DefinitieHet uit de bodem of bouwputten onttrekken van grondwater door middel van een pomp.
Publieksvriendelijke toelichtingGrondwater pompen uit de grond of uit bouwputten.
Synoniembronbemalingen
Toelichting op definitieEr is verder een onderscheid mogelijk tussen vacuümbemaling en zwaartekrachtbemaling. (bron: waterbodemrichtlijn / UIVO-W)

Het onttrekken van grondwater ten behoeve van het in den droge uitvoeren van bouwactiviteiten of ontgravingen.

Bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Dit kan nodig zijn om stabiliteit van dijken en taluds te verhogen, om grondwater op te pompen, of om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van kelders, ondergrondse parkeergarages enz.

Bronbemaling is het onttrekken van grondwater met als doel het kunnen uitvoeren van werkzaamheden in de bodem. (bron: Waterschapsverordening)

Bemaling ter verlaging van het freatisch vlak met behulp van onderdruk door middel van een systeem van buizen, bemalingsputten en pompen (bron: CROW 156)

Methode waarmee met behulp van horizontale en/of verticale filterbuizen een plaatselijke, kunstmatige verlaging van de grondwaterspiegel wordt bereikt (bron: Richtlijn Boortechnieken en open ontgraving voor kabels en leidingen)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-fa35fa05-242d-43f2-b9b0-9f20acf24616, http://www.rws.nl/abdl#DEF-0659
Bijna overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Bronbemaling
Afbeelding vanpt150_d180_3.jpg

Bronbemalingspomp (zuigerpomp)

bemaling-tekening.jpg

Bemalingen-diensten-vacuumbemaling.jpg

bronbemaling

BAS3268.jpeg

Bronbemaling.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bronbemalingBreder
bronbemalingBron van
bronbemalingGerelateerd
bronbemalingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
horizontale bronbemaling (Begrip)Brederbronbemaling
retourbemaling (Begrip)Brederbronbemaling
spanningsbemaling (Begrip)Brederbronbemaling
verticale bronbemaling (Begrip)Brederbronbemaling
zuigerpomp (Begrip)Gerelateerdbronbemaling
Rdf.jpg