kwel


Eigenschappen

Voorkeurslabelkwel
DefinitieIn het algemeen: het diffuus uittreden van grondwater. In het bijzonder: het uittreden van grondwater onder invloed van grotere stijghoogten elders in het hydrologische systeem.
Synoniemkwelwater
Toelichting op definitieHet uittreden kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten, drains, of via een capillaire opstijging. (bron: Aquo)


Kwel is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt.

In het algemeen ontstaat kwel door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied. De grootte van het debiet wordt gemodelleerd met de wet van Darcy, waarin de doorlatendheid van de materialen een rol speelt.

Kwel kan zich afspelen over afstanden van enkele meters tot vele kilometers. Kwelwater vormt bronnen. In een modern ontwaterd gebied wordt kwelwater meestal weggevangen in sloten voordat het in het maaiveld aan de oppervlakte treedt. Dit is een van de oorzaken van verdroging van de natuur.

Rivier(dijks)kwel Kwelwater kan ook naar boven komen bij hoge waterstanden in een rivier. Het kwelwater komt dan onder de dijken door. Wanneer dit zich voordoet kan het de voorbode zijn van een dijkdoorbraak (zie piping en kwelweglengte).

Zoute of brakke kwel

Bij gebieden die onder zeeniveau liggen, komt ook zoute of brakke kwel voor. Hierbij komt brak water, onder dijken of duinen door, omhoog in poldergebieden. (bron: Wikkipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-9d533981-6475-4c34-a32c-108a02e42594
Bijna overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Kwel
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kwelBreder
kwelBron van
kwelGerelateerd
kwelLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
dijkkwel (Begrip)Brederkwel
kwelkade (Begrip)Brederkwel
anti-verdrogingsdoelstellingen (Begrip)Gerelateerdkwel
beregeningsverbod grondwater (Begrip)Gerelateerdkwel
kwel (Begrip)Gerelateerdkwel
kwelscherm (Begrip)Gerelateerdkwel
kwelsloot (Begrip)Gerelateerdkwel
kwelwater (Begrip)Gerelateerdkwel
kwelweg (Begrip)Gerelateerdkwel
Rdf.jpg