binnenwaterkering


Eigenschappen

Voorkeurslabelbinnenwaterkering
DefinitieEen dijk gelegen langs ander buitenwater dan bedoeld bij hoofdwaterkering.
Synoniembinnenwaterkeringen, kanaaldijk, kanaaldijken
Toelichting op definitieDijk langs b.v. boezem, kanaal. In de betekenis van boezemkade, kanaaldijk e.d.. Bron: Verklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, Rapporten en nota's nr.16, 's-Gravenhage, 1986.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-2325c6e4-353e-4dd6-b027-ef464e330dc1
Afbeelding vanEemskanaal dijk


Eemskanaal boezem

Eemskanaal, binnenwaterkering nabij Woltersum.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
binnenwaterkeringBreder
binnenwaterkeringBron van
binnenwaterkeringGerelateerd
binnenwaterkeringLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
kanaaldijk (Begrip)Brederbinnenwaterkering
boezemkade (Begrip)Gerelateerdbinnenwaterkering
Rdf.jpg