kenmerkende profiellijn

Eigenschappen

Voorkeurslabelkenmerkende profiellijn
AfkortingKPN
DefinitieLijnvormige elementen waarmee bepaalde kniklijnen of referentielijnen van het dijklichaam worden vastgelegd.
Synoniemkenmerkende profiellijnen
Exacte overeenkomsthttp://www.aquolex.nl/html5/?id=27897&type=term
Afbeelding vankenmerkende profiellijnen overeenkomstig WBI

De meting van een dwarsprofiel van de primaire kering begint aan de buitenzijde (zeezijde)op het zogenaamde hydraulisch uitvoerpunt.. Dit punt is in x en y gegeven. Het profiel wordt als gebruikelijk gemeten, alle voor de profiellijn bepalende punten worden gemeten. Tussen bovenstaande punten wordt elke 1, 0m een punt gemeten. Uit de verkregen puntenreeks worden de krp’s gegenereerd, om dit mogelijk te maken worden de punten zoals hierboven beschreven, gemeten en benoemd, ook als deze in de praktijk niet aanwezig zijn, fictieve punten. Vb.;” Rand verkeersbelasting buitenzijde”. Deze komen bij Hunze en Aa’s niet voor. Als krp moeten ze wel aanwezig zijn. ( Waardes x = -1, 000, y = -1, 000 en z = -1, 000). Het is noodzakelijk dat de punten nauwkeuring op één lijn, haaks op de kruin-as, liggen.
In aanvulling op bovenstaande, moeten de overgangen van de onderscheiden bekledingen in coördinaten worden vastgelegd. Zie schema coördinaten bekleding.

kenmerkende profiellijnen

Kenmerkende profiellijnen.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kenmerkende profiellijnBreder
kenmerkende profiellijnBron van
kenmerkende profiellijnGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basiskustlijn (Begrip)Brederkenmerkende profiellijn
buitenkruinlijn (Begrip)Brederkenmerkende profiellijn
binnenteen (Begrip)Gerelateerdkenmerkende profiellijn
buitenteen (Begrip)Gerelateerdkenmerkende profiellijn
Rdf.jpg