piping


Eigenschappen

Voorkeurslabelpiping
AfkortingTGP
DefinitieDe lekstroom onder een constructie door. Geconcentreerde stroming onder dijken en kades.
Publieksvriendelijke toelichtingHet verschijnsel dat door of onder een dijk water stroomt als gevolg van een groot waterstandsverschil.
Toelichting op definitieBij waterkeringen: het verschijnsel dat onder een waterkering een holle pijpvormige ruimte ontstaat doordat het erosieproces van een zandmeevoerende wel niet stopt. (Bron:

Leidraad Toetsing / Aquo)

Een belangrijk faalmechanisme bij dijken is piping. Bij dit mechanisme stroomt water via een zandlaag onder een dijk door en komt het achter de dijk weer omhoog. Hierdoor kan een wel ontstaan. Na verloop van tijd kan het water zand meevoeren en begint er een kanaal (pipe) onder de dijk te ontstaan. Als dit proces langer doorgaat, vormt zich een doorgaande verbinding tussen het buitenwater en het achterland. Uitslijting van het kanaal kan uiteindelijk leiden tot het instorten van de dijk.

Piping, onderloopsheid en achterloopsheid zijn termen uit de civiele techniek die aangeven dat er water onder een kade, dijk of ander kunstwerk stroomt als gevolg van een groot waterstandsverschil. Men gebruikt de term 'onderloopsheid' voor stromingen onder kunstwerken, zoals sluizen, 'achterloopsheid' voor stroming langs constructies en 'piping' voor geconcentreerde stroming onder dijken en kades. Gelijkmatige stroming onder deze constructies wordt kwel genoemd. Kwel is over het algemeen niet problematisch voor de constructie, maar levert vaak wel een ontoelaatbaar waterbezwaar op.

Het fenomeen waarbij water onder de kering door, via de ondergrond wordt getransporteerd naar het achterland. (bron: DIV)

Piping is een van de mechanismen waardoor dijken kunnen falen. Andere faalmechanismen zijn:

  • overloop
  • overslag (door onvoldoende hoogte)
  • macrostabiliteit,
  • micro-stabiliteit
  • zettingsvloeiing.


Piping is een vorm van erosie waarbij, als gevolg van waterstroming in een zandlaag onder de dijk door, zand vanaf de binnenzijde van de dijk uitspoelt waardoor er zich onder de dijk een kanaal, ‘een pipe’, vormt richting de buitenzijde van de dijk. Piping begint als kleinschalige erosie van zand en eindigt in grootschalig zandtransport met als gevolg bezwijken van de

waterkering. (bron: Helpdesk water)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-3c8987ef-6825-4447-9f74-ec50f137144e
Bijna overeenkomsthttps://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/132496/het_pipingproces_in_stripvorm.pdf, https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/programma-projecten/piping/
Afbeelding vanPiping

Piping (onder een waterkering) zorgt er uiteindelijk voor de kering instabiel wordt.

260px-PipingScheme.jpg

Schematische weergave van piping.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
pipingBreder
pipingBron van
pipingGerelateerd
pipingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
kwelkade (Begrip)Brederpiping
bezwijkmechanisme (Begrip)Gerelateerdpiping
dijkkwel (Begrip)Gerelateerdpiping
invloedslijn (Begrip)Gerelateerdpiping
kwel (Begrip)Gerelateerdpiping
Rdf.jpgBestand:Het pipingproces in stripvorm.pdf
Bestand:Schematiseringshandleiding Piping.pdf